I U SRBIJI KONAČNO PRAVOMOĆNO – VALUTNA KLAUZULA CHF NEPOŠTENA JE I NIŠTETNA!

Zagreb, 10. prosinca 2018.

Udruga Franak došla je u posjed nekoliko presuda donesenih u Republici Srbiji, iz kojih je očigledno da su se presude Suda EU te sudova u Sloveniji i Republici Hrvatskoj sada prelile i na Republiku Srbiju. Tako saznajemo da je u kolovozu 2018. na drugostupanjskom sudu u Nišu donesena odluka kojom je pravomoćno utvrđeno da su u jednome ugovoru o kreditu ugovorene nepoštene ugovorne odredbe o valutnoj klauzuli CHF i o promjenjivoj kamatnoj stopi koja se mijenja odlukom banke. Unatoč tome što se presuda ne naslanja na EU pravo nego isključivo na srbijanske zakone, i to na Zakon o obligacionim odnosima, Zakon o zaštiti potrošača i Zakon o zaštiti korisnika financijskih usluga, presuda je potpuno u skladu s EU pravom, jer je u tim zakonima sadržano sve ono što EU pravo regulira u pogledu potrebe pravilnog informiranja potrošača prije ugovaranja valutne klauzule i promjenjive kamatne stope. Tužitelj je tražio ništetnost ugovora, no sud je suprotno nedavnoj presudi iz Splita utvrdio da ugovor ipak može opstati bez valutne klauzule i bez odredaba o načinu promjene kamatne stope. To je vrlo kontradiktorno tumačenje toga suda, jer u slučaju kada su bitni sastojci ugovora ništetni, svakako bi trebao biti ništetan i ugovor, pa će se na tome još neko vrijeme lomiti koplja na sudovima, sve dok najviše sudske instance ne izjednače sudsku praksu.

Osim što je donesena ta pravomoćna presuda, u Srbiji je donesena još najmanje jedna identična prvostupanjska presuda, a dobili smo i odluku o jednoj pozitivnoj reviziji na srbijanskome Vrhovnome sudu. Ta revizija vrlo je zanimljiva zbog toga jer sud prihvaća argumente Suda EU o načinu utvrđivanja nepoštenih ugovornih odredaba, a njihovi zakoni sadrže sve bitne odredbe koje regulira i Direktiva 93/13.

Sve to vrlo je ohrabrujuće za sve dužnike koji su ugovarali nepoštenu valutnu klauzulu CHF u svim državama unutar EU, ali i izvan EU, i time se potvrđuje da je sudska praksa u većini europskih zemalja krenula u nepovratnome smjeru prema konačnom utvrđenju nepoštenih ugovornih odredaba o valutnoj klauzuli CHF te prema obeštećenju svih oštećenih dužnika.

Podsjetimo, takva utvrđenja imamo već u Francuskoj, Austriji, Sloveniji, BiH, Srbiji i Rumunjskoj, dok je to u Hrvatskoj i Grčkoj utvrđeno kolektivno, pa vrijedi za sve potrošače koji su obuhvaćeni kolektivnim presudama. Osim toga, u Njemačkoj je čak u slučaju jedne pravne osobe, pokrajine Sjeverne Rajne-Vestfalije, utvrđeno da se ugovoreni CHF kredit mora od početka reobračunati tako kao da se radilo o euro kreditu.

U Hrvatskoj, u iščekivanju smo aktualno najvažnijih odluka Vrhovnoga suda RH o tome imaju li dužnici koji su konvertirali CHF kredite pravo na obeštećenje te o revizijama banaka. Mi uopće ne sumnjamo da će VSRH odlučiti da dužnici koji su konvertirali CHF kredite imaju pravo na obeštećenje, kao i da će odbaciti revizije banaka, jer su te revizije apsolutno neutemeljene.

O konačnom cilju za koji se borimo, kompletnoj ništetnosti CHF ugovora, Vrhovni sud RH vjerojatno neće odlučivati prije druge polovice 2019. godine, jer ne postoji još niti jedna pravomoćna presuda nakon žalbenih postupaka vezano za ništetan CHF ugovor, a to je preduvjet za ulaganje revizija na pravomoćne odluke. Naime, potpuno je jasno da ukoliko neki županijski sud presudi da je ugovor ništetan, reviziju će uložiti banka, a ukoliko presudi suprotno, reviziju će uložiti tužitelj. Stoga, kao trenutno najvažnije odluke čekamo presude VSRH o našim pravima nakon konverzije te o revizijama banaka, koje trebaju biti donesene u sljedećim mjesecima, a možda i tjednima.

Svi koji žele tužiti banku mogu se za utvrđenje svojih prava na tužbu javiti na: pravo.udrugafranak@gmail.com

PODIJELI: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit Email