HYPO/ADDIKO MORA VRATITI 3.177 EURA PREPLAĆENIH KAMATA

Udruga Franak obavještava javnost da je 18. ožujka 2019. presuđena ništetnost odredaba o promjeni kamatne stope odlukom banke, i to u jednome kreditu s valutnom klauzulom EURO, zbog čega Addiko banka mora platiti tužitelju 3.177 EURA preplaćenih kamata u kunskoj protuvrijednosti, pripadajuće zatezne kamate te još 8.600 kuna sudskih troškova. Presudu je donijela sutkinja Općinskog suda u Zagrebu Ines Gutzmirtl Špehar.

Sutkinja Špehar presudila je ništetnost odredbe o promjeni kamatne stope odlukom banke na temelju sljedećih činjenica:

1. Kamatna stopa ugovorena je na jednak način kako su se ugovarale kamatne stope u kreditima s valutnom klauzulom CHF, i sutkinja potvrđuje da se presuda u slučaju franak odnosi i na kredite s valutnom klauzulom euro kada je u pitanju ugovorna odredba o nepoštenoj kamatnoj stopi.

2. Prigovor banke da se kolektivna presuda u slučaju franak ne odnosi na druge valute kredita otklonjen je, i naprotiv, potvrđen je stav iz odluke Visokoga trgovačkog suda Pž-6632/17 da se kolektivna presuda u slučaju franak odnosi na sve valute kredita.

3. Budući da se kolektivna presuda u slučaju franak odnosi i na euro kredite kada je kamatna stopa u pitanju, onda nema niti zastare potraživanja za odnosni euro kredit te su prihvaćena sva potraživanja od 2007. godine pa do dana podnošenja tužbe.

Stajalište suda o zastari potraživanja potpuno je ispravno, u skladu je s pravom EU i presudom Vrhovnog suda RH broj Rev-245/17-2 i njime je potvrđeno stajalište Udruge Franak da zastare potraživanja preplaćenih kamata nema niti za euro, niti za kunske kredite te da se na te kredite također primjenjuje kolektivna presuda u slučaju franak, a sve to tvrdimo zbog razloga što se, kako to navodi Vrhovni sud u presudi Rev-245/17-2, mora uspostaviti jednakost svih potrošača pred zakonom te potpuna restitucija svih neosnovano stečenih iznosa od strane banke. Štoviše, odlukom Visokoga trgovačkog suda Pž-6632/17 decidirano i nedvojbeno je utvrđeno da se kolektivna presuda u slučaju franak odnosi na euro i kunske kredite u dijelu koji se tiče kamatne stope, citiramo dio te presude sa 44. stranice:

„Odredba prema kojoj je ugovorna kamata promjenjiva prema odluci banke već je utvrđena nepoštenom odnosno ništetnom, i to u svim ugovorima o potrošačkom kreditiranju, a ne samo u ugovorima s valutnom klauzulom u švicarskim francima.“

Vjerujemo da će se pitanje zastare potraživanja za kamate iz euro i kunskih kredita također ubrzo naći u jednoj od revizija pred Vrhovnim sudom RH za koji se nadamo da će onda potvrditi takva shvaćanja, a sve kako bi potrošači u euro i kunskim kreditima bili sigurni u svojim postupcima protiv banaka.

Bitno je naglasiti kako će svi potrošači iz euro i kunskih kredita koji ne budu tužili banku najkasnije do 12. lipnja ove godine, ući u zastaru potraživanja i nakon toga moći će potraživati preplaćene kamate samo zadnjih 5 godina od dana podizanja tužbe, bez obzira kakva bila neka buduća odluka Vrhovnoga suda o pitanju zastare potraživanja za kamate po tim valutama kredita.

Udruga Franak

PODIJELI: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit Email