76000 KUNA OTP BANKA MORA VRATITI DUŽNIKU IZ KUNSKOGA KREDITA

NEMA ZASTARE POTRAŽIVANJA, PRESUDIO JE OPĆINSKI SUD U ZADRU

VISOKI TRGOVAČKI SUD VEĆ JE UTVRDIO PRAVOMOĆNO DA SE KOLEKTIVNA PRESUDA U KAMATNOME DIJELU ODNOSI NA SVE KREDITE, BEZ OBZIRA NA VALUTU OBVEZE

Udruga Franak došla je u posjed izuzetno važne prvostupanjske presude Općinskoga suda u Zadru kojom je presuđeno da OTP banka mora vratiti
76 000 kn preplaćenih kamata uz pripadajuće zatezne kamate jednome dužniku iz kunskoga kredita. Zadarski Općinski sud utvrdio je da nema zastare potraživanja, da se kolektivni slučaj franak odnosi i na kunske kredite, kada je riječ o nepoštenim kamatnim stopama te da se i na kunske kredite odnosi odluka Vrhovnog suda Republike Hrvatske, Rev 2245/17-2 od 20. ožujka 2018. kojom je utvrđeno da je kolektivnom tužbom zastara prekinuta i za sve privatne tužbe koje se pokreću na temelju kolektivne sudske presude. Sutkinja u predmetu je bila Jadranka Nižić-Peroš, a zastupnik tužitelja bio je splitski odvjetnik Srđan Kalebota kojem čestitamo na velikome uspjehu.

To je još jedna od presuda za kunske kredite u kojima sudovi prihvaćaju da se kolektivna presuda u slučaju franak odnosi u kamatnome dijelu i na kunske, a time i na euro kredite.

Da je uistinu tako, vidi se i iz samoga pravorijeka VTS-ove kolektivne presude Pž-6632/17, gdje na stranici 44. na kraju trećega pasusa nedvojbeno piše:
„Odredba prema kojoj je ugovorna kamata promjenjiva prema odluci banke već je utvrđena nepoštenom odnosno ništetnom, i to u svim ugovorima o potrošačkom kreditiranju, a ne samo u ugovorima s valutnom klauzulom u švicarskim francima.“

Nekoliko presuda koje su za euro i kunske kredite donijete upravo na takav način da se ne prihvaća prigovor zastare te se smatra da je zastara prekinuta podizanjem kolektivne tužbe, daje nam za pravo nadati se da će i Vrhovni sud RH konačno donijeti takvu odluku i po nekoj od revizija iz tužbi za preplaćene kamate u kunskim i euro kreditima, što će donijeti pravnu sigurnost i za tužitelje koji su ugovarali euro i kunske kredite, a banke su im nepošteno povećavale kamatne stope. Opreza radi, moramo napomenuti da sve do odluke VSRH o tome, mi ne možemo ništa tvrditi sa sigurnošću.

Svi koji žele tužiti banku mogu se za utvrđenje svojih prava na tužbu javiti:

  1. Za CHF kredite na mail adresu pravo.udrugafranak@gmail.com
  2. Za euro i kunske kredite na mail adresu: pravo.euro.franak@gmail.com
PODIJELI: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit Email