138.000 KUNA PLUS ZATEZNE KAMATE ADDIKO BANKA MORA VRATITI POTROŠAČU KOJI JE KONVERTIRAO CHF KREDIT, PRESUDILA SONJA MEŠTROVIĆ SA SPLITSKOGA OPĆINSKOG SUDA

Pet dana prije zastare potraživanja preplaćenih kamata, imamo još jednu lijepu vijest za sve potrošače koji su konvertirali svoje CHF kredite na temelju tzv. zakona o konverziji. Splitski općinski sud donio je presudu kojom je utvrđeno da Addiko Bank d.d. mora vratiti jednom potrošaču 138.000 kuna preplaćenih kamata plus pripadajuće zatezne kamate iz konvertiranoga kredita.

Sutkinja Sonja Meštrović odbila je čak uspoređivati efekt konverzije s iznosima preplaćenih kamata, obrazlažući to na sljedeći način:
1. Vještačenje kojim je utvrđen iznos preplate izrađeno je zaključno s prosincem 2013. te se tim vještačenjem u konverziju ne dira.

2. Prigovore tuženika kojima se traži usporedbu konverzije i nalaza vještaka sutkinja smatra paušalnim i neosnovanim.

3. Konverzija nije od značaja za postavljeni tužbeni zahtjev budući da se niti odredbama zakona, niti aneksom izrijekom ne spominje način rješavanja ugovornih odredaba kojima se u ugovorima o kreditima s valutom u CHF ugovarala promjenjiva kamatna stopa, kao što se ne spominje niti na koji način bi se trebalo riješiti eventualnu ništetnost tih odredaba koje se tiču promjenjive kamatne stope.

4. Glavni motiv zakona bio je da se položaj korisnika kredita u valuti CHF izjednači s položajem u kojem bi bio da je koristio kredit denominiran u valuti EURO.

5. Aneksima ugovora o kreditima uređuje se pitanje određivanja kamatne stope nakon sklapanja tih aneksa odnosno njima se ne rješava pitanje preplaćenih kamata u kreditima u valuti CHF prije konverzije, a do koje preplate je došlo zbog nepoštena postupanja banaka.

6. Osim toga, konverzija se odnosi isključivo na ugovorne obveze proizišle iz ugovora o kreditu, a niti jedna odredba zakona o konverziji ne širi primjenu konverzije na druge, izvanugovorne odnose među strankama.

Tom presudom još je više proširena pozitivna prvostupanjska sudska praksa, u kojoj imamo već nekoliko varijanti obrazloženja zbog čega konverzija nije zapreka za isplatu preplaćenih iznosa iz CHF kredita. Očekujemo da će Vrhovni sud RH svakako u jednome trenutku odlučiti koja je praksa relevantna, i koja obrazloženja su adekvatna za utvrđenje iznosa koji se moraju isplatiti oštećenim CHF dužnicima. Dotle ćemo se veseliti presudama koje donose prvostupanjski sudovi, a očekujemo svakako i nove pozitivne pravomoćne presude za konvertirane kredite.

Nakon 13.6.19. nastupa zastara potraživanja za preplaćene kamate, nakon čega do kraja srpnja slijedi odluka Vrhovnoga suda RH o revizijama banaka. Ta odluka bit će presudna za nastavak slučaja franak, a Udruga Franak će u skladu s odlukom Vrhovnoga suda pokrenuti nove aktivnosti vezane za pomoć svojim članovima u privatnim sudskim postupcima. Naravno, pokrenut ćemo i malo jače aktivnosti prema Vladi RH, koja će nakon odluke o revizijama banaka moći legitimno predložiti sustavno zakonsko rješenje za obeštećenje svih CHF dužnika. Naš prijedlog bit će da se na temelju kolektivne sudske presude izradi zakonsko rješenje s obvezujućim nalogom bankama da ponude nagodbe svim oštećenicima u slučaju franak, uz propisanu metodologiju za utvrđivanje preplaćenih iznosa. Time bi se vratilo preko 10 milijardi otetih kuna potrošačima, što bi pozitivno utjecalo i na čitavo gospodarstvo Republike Hrvatske te bi se poslalo jasnu poruku da nitko ne smije pljačkati nekažnjeno hrvatske državljane.

Udruga Franak

PODIJELI: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit Email