Posljednjih dana dosta se piše o tome kako postoji bojazan da će se, u slučaju smanjenja kamata na stambene kredite u švicarskim francima i konvertiranjem tih kredita u eure ili kune, podići kamata na kredite uz valutnu klauzulu u eure. Smatramo nužnim objasniti budućim članovima i javnosti koju interesnu
skupinu udruga okuplja te za čiju zaštitu će se boriti.
Udruga Franak pokrenuta je s prvobitnim ciljem kako bismo prekinuli povlaštenu poziciju banaka u odnosu na korisnike kredita s promjenjivom kamatnom stopom, da se klijente banaka počne tretirati kao partnere u dvostranom odnosu, a ne jednostrano u korist banaka kao što je to sada, te da se smanji udio “loših” kredita koji posljedično dižu kamatne stope.
Ideja je potekla od nekolicine korisnika stambenih kredita u CHF na stranici www.forum.hr a s obzirom na trenutno divljanje tečaja švicarskog franka, udruga je prigodno nazvana Udruga Franak ili skraćeno UF!.
Iz ciljeva napisanih u statutu udruge vidljivo je da se udruga zalaže za poboljšanje položaja svih korisnika kredita (uključujući i one s valutnom klauzulom u eurima i kunske), jer mislimo da prostora za poboljšanja ima, bez potrebe za povećanjem kamatnih stopa i bez pokrivanja sredstvima iz državnog proračuna. Stoga molimo korisnike kredita s valutnom klauzulom u eurima da ne nasjedaju na provokacije kojima je cilj polarizacija korisnika kredita, već da nam se pridruže i podupru nastojanja za ostvarenje našeg cilja, jer smatramo kako će od njegova ostvarenja imati koristi korisnici svih kredita s promjenjivom kamatnom stopom, bez obzira u kojoj valuti imaju klauzulu, a u konačnici i same banke.

Poveznica na dokument Tko smo?

PODIJELI: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit Email