RBA priprema konverzije i za otkazane kredite

·         Udruga Franak je dobila još jednu bitku – RBA banka konačno priprema konverzije i za otkazane kredite
·         Udruga Franak čeka na poziv ministra financija za rad na zakonskoj regulativi za određivanje fiksnih dijelova kamata

Zagreb, 16.2.2016.

Udruga Franak izvijestila je javnost 9. veljače o mišljenju Ministarstva financija o odbijanju RBA da provede konverziju otkazanih CHF kredita. Tim mišljenjem Ministarstvo financija jasno je dalo do znanja:
–          da se pretvorba preostalog duga u kune nakon otkaza ugovora o kreditu ne smatra konverzijom u smislu odredaba ZIDZPK 102/15
–          da dužnik kojem je otkazan kredit, a nije ispunjena dužnikova obveza, ima pravo na konverziju na temelju ZIDZPK 102/15.
–          da se sve to odnosi i na kredite koji su ustupljeni trećoj strani, npr. osiguravajućem društvu.

Prema posljednjim informacijama, RBA je prihvatila mišljenje Ministarstva financija i konačno će pripremiti konverziju i za dužnike u otkazanim kreditima, u kojima nisu ispunjene dužnikove obveze. Prijave Udruge Franak i pomoć dužnicima u slanju privatnih prijava urodili su plodom. Citiramo odgovor RBA koji je poslan dužniku koji se žalio, a iz njega je očigledno da će se takav princip primijeniti na sve ostale dužnike u istoj situaciji:

„Poštovani gospodine XY, nastavno na Vašu primjedbu, obavještavamo Vas da je Banka donijela odluku da će izraditi izračun konverzije kredita koji ste ugovorili s valutnom klauzulom u CHF, u kredit s valutnom klauzulom u EUR,  iako je kredit prije 30.09.2015.g. otkazom, konvertiran u kune. O istome će Vas Banka detaljnije pismeno obavijestiti. Ističemo da smo dosljedno primijenili sve odredbe Zakona o potrošačkom kreditiranju (ZPK), uključujući i odredbu čl. 19.a. st. 3. ZPK, koja propisuje iznimku od obvezne primjene zakonskih odredaba o konverziji na kredite za koje je do dana stupanja na snagu zakona provedena konverzija kredita iz valutne klauzule u CHF u drugu valutnu klauzulu ili kune. Međutim, s obzirom na različita tumačenja zakona koja su uslijedila nakon početka njegove primjene, te kako bismo doprinijeli olakšanju položaja dužnika u CHF,  donijeli smo odluku da ćemo i za kredite koji su otkazom ili dospijećem konvertirani u kune, napraviti izračun konverzije.
S poštovanjemRaiffeisenbank Austria d.d.
Reklamacije i podrška kanalima distribucije“

OTP banka navodno provodi konverzije u otkazanim kreditima, tako da je još ostala samo Sberbank kao jedina banka koja odbija provesti konverziju otkazanih kredita. Očekujemo da na kraju i ta banka postupi u skladu sa zakonom i pripremi konverziju za dužnike kojima su krediti otkazani, ali njihove obveze nisu ispunjene.

Udruga Franak neće odustati od svojih nastojanja te će u narednom razdoblju učiniti sve da se u Hrvatskoj konačno u potpunosti primijeni hrvatsko pravo u području financijskog sektora koje pokrivaju kreditne institucije. Napominjemo da će biti potrebno riješiti sljedeće:

1.       Uslijed nepoznate sudske prakse, dužnici koji su prije podigli tužbe za vraćanje preplaćenih kamata ne znaju kako će se suci postaviti u konkretnoj situaciji nakon konverzije. Mišljenje Udruge Franak jest da postoje i dalje temelji za proglašenje odredbe o načinu promjene kamate ništetnom te da je to nesporno i utemeljeno na pravomoćnoj presudi VTS-a. Odvjetnici koji zastupaju dužnike moraju iznaći pravu pravnu formulaciju za nastavak privatnih tužbenih procesa na općinskim sudovima.
2.       U većini kredita ugovorenih prije 2010., bez obzira na valutu, banke su nezakonito odredile fiksne dijelove kamata, a Udruga Franak još uvijek čeka na poziv ministra financija za početak rada na zakonskoj regulativi kojom bi se to riješilo.

Udruga Franak neće nestati sve dok ne nestane bezakonje koje ju je stvorilo.

PODIJELI: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit Email