Kamatne stope kredita s promjenjivom kamatnom stopom u 5 najvećih banaka u Sloveniji.
Banke su poredane po veličini udjela na tržištu.

NLB banka:
krediti s promjenjivom kamatnom stopom su vezani uz EURIBOR.
Promjenjiva kamatna stopa se računa 6 mjesečni EURIBOR + (2,15 do 4,3 ovisno o vrsti kredita)
link: http://www.nlb.si/obrestne-mere-krediti

NKBM
krediti s promjenjivom kamatnom stopom su vezani uz EURIBOR.
Promjenjiva kamatna stopa se računa 6 mjesečni EURIBOR + (2,15 do 3,35 ovisno o vrsti kredita)
http://www.nkbm.si/stanovanjski-kredit

Abanka
Referentna vrijednost za određivanje visine kamatne stope je EURIBOR
http://www.abanka.si/krediti/stanovanjski-kredit

Unicredit banka
Krediti s promjenjivom kamatnom stopom su vezani uz 3, 6 ili 12mjesečni EURIBOR.
http://www.unicreditbank.si/sl/Prebivalstvo/Uporabno/Informativni_izracuni

SKB banka
Krediti s promjenjivom kamatnom stopom su vezani uz 3 mjesečni EURIBOR
http://www.skb.si/osebne-finance/krediti/stanovanjski-kredit

PODIJELI: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit Email