Udruga Franak je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva za stabilizaciju i razvoj.

Udruga Franak sudjelovala je na Tematskom saboru Udruge Blokirani te pozvala izvršnu vlast na uvođenje privremenog moratorija na ovrhe

Udruga Franak sudjelovala je na Tematskom saboru Udruge Blokirani te pozvala izvršnu vlast na uvođenje privremenog moratorija na ovrhe

-   Ovrhe i blokade sve veći problem dužnika, raste broj nenaplativih kredita

      -   Banke krše Zakon o potrošačkom kreditiranju; izigrale Ministarstvo financija;

      -  HNB ne reagira na kršenje Zakona o potrošačkom kreditiranju te ne štiti potrošače iako je kolektivna pravomoćna presuda potvrdila da su banke nesavjesno i nepošteno ugovarale kamatu građanima

-  Udruga Franak osporava ovrhe na temelju nezakonitih kredita i dugova                           

Udruga Franak izvješćuje javnost da je u četvrtak, 11. prosinca sudjelovala na Tematskom saboru Udruge Blokirani. Sudjelovanjem je Udruga Franak izravno dala podršku inicijativi Udruge Blokirani i svim drugim organizacijama koje imaju za cilj rješavanje sve većeg gorućeg problema ovrha te uvođenja privremenog moratorija na ovrhe građana.

Na Tematskom saboru Udruga Franak upozorila je na sljedeće probleme dužnika:

 1. Ovrhe i blokade su sve veći problem građana koji imaju kredite. Zabrinjava daljnji rast udjela nenaplativih kredita u ovoj godini, pogotovo za stambene kredite s valutnom klauzulom EUR na 5,43%, a za stambene kredite s valutnom klauzulom u CHF rast na 12,90%. Najviše su ugroženi građani koji imaju stambene kredite s valutnom klauzulom u CHF, a koji imaju hipoteku nad jedinom nekretninom u kojoj žive.
 2. Zakon o potrošačkom kreditiranju ima nedostatke, jer ne propisuje metodologiju izračuna fiksne marže, što su banke iskoristile te jednostrano odredile fiksnu maržu za sve kredite u kojima to nije ranije ugovoreno, koristeći za izračun nezakonito uvećanu zatečenu kamatnu stopu i zatečenu vrijednost parametara koji su trenutno na povijesno niskim razinama. Na taj način je fiksna marža ispala veća od početno ugovorene kamatne stope za većinu dužnika.
 3. Zakon o potrošačkom kreditiranju nalaže da su banke bile dužne ugovoriti i uskladiti promjenu ugovorne odredbe s dužnikom o budućem načinu određivanja promjenjive kamatne stope, što banke nisu učinile, već su jednostrano izmijenile ugovore o kreditima i poslale obavijest o tome dužnicima, svjesno kršeći Zakon. 
 4. HNB je naveden u spomenutom Zakonu kao nadzorno tijelo u provođenju zakona, ali bez obzira na to HNB se oglušuje na kršenje zakona od strane banaka. Također, odjel za zaštitu potrošača Hrvatske narodne banke ignorira pravomoćnu presudu u kolektivnom procesu na Visokom trgovačkom sudu o povredi kolektivnih prava potrošača.
 5. Uzrok neredovne otplate stambenog kredita u velikim slučajevima je uvećanje anuiteta uslijed nezakonitog jednostranog povećanja kamate i sporne primjene valutne klauzule. Po Zakonu o zaštiti potrošača te po presudi Europskog suda pravde iz travnja ove godine, dužnici su morali biti upoznati sa svim važnim informacijama, pa tako i sa visokim rizikom valutne klauzule u CHF, kako bi ugovori bili jasni i razumljivi za potrošača.
 6. Visoki trgovački sud proglasio je u kolektivnom procesu ugovornu odredbu o promjenjivoj kamati koja se mijenja jednostranom odlukom banke nezakonitom i ništetnom. Postavlja se pitanje da li su takvi ugovori u potpunosti nezakoniti i ništetni, jer je jedna od glavnih ugovornih odredbi o cijeni kredita ništetna. Također, jednostrana promjena ugovora od strane banaka u siječnju ove godine je bila nezakonita jer nije bila ugovorena i jer fiksna marža nije pravilno određena. Ako je dovođenje dužnika u postupak ovrhe rezultat nezakonitih radnji banaka, onda Udruga Franak smatra da je takva ovrha nezakonita.

U zaključku izlaganja, zbog svih iznesenih činjenica te zbog negativnih utjecaja na obitelji i zdravlje dužnika te na društvo u cjelini, Udruga Franak pozvala je izvršnu vlast da uvede mjere privremenog moratorija na ovrhe građana, pogotovo u slučaju nezakonitih i nepoštenih kredita.

Udruga Franak

Pitanja Udruge Franak za predsjedničke kandidate

Dragi članovi,

Udruga Franak poslala je predsjedničkim kandidatima pitanja na koja očekuje odgovore do 19. prosinca. Njihovi će odgovori pokazati koliko su upoznati s problematikom Udruge Franak i koliko su spremni pomoći i raditi na tome da se zaštite i ostvare prava potrošača korisnika usluga kreditnih i financijskih institucija, u skladu sa pravnom regulativom Republike Hrvatske te pravnom stečevinom Europske Unije.

Pitanja su sljedeća:

 • Znate li zašto dužnici s valutnom klauzulom CHF tvrde da je valutna klauzula CHF ugovorena na nezakonit način?

DA  -  NE

 • Smatrate li da su klijenti bili u ravnopravnom položaju prilikom ugovaranja CHF kredita?

DA  -  NE

 • Jesu li banke zlorabile povjerenje svojih klijenata prebacujući sve rizike na njih i ne informirajući ih o tome?

DA  -  NE

 • Mora li ugovor o kreditu biti jasan samo gramatički ili mora izložiti funkcioniranje mehanizma konverzije u stranu valutu tako da potrošač (klijent banke) na temelju točnih i razumljivih kriterija bude u stanju procijeniti ekonomske posljedice koje iz njega proizlaze?

MORA (uključuje procjenu ekonomskih posljedica) -  NE MORA (dovoljna je gramatička jasnoća)

 • Jeste li upoznati sa presudom Europskog suda pravde na ovu temu?

DA  -  NE

 • Da li smatrate da je kreditima sa CHF valutnom klauzulom narušen monetarni suverenitet RH?

DA  -  NE

 • Znate li što je dosuđeno pravomoćnom presudom u kolektivnom procesu u slučaju Franak?

DA  -  NE

 • Znate li da su promjenjive kamate u kreditima ugovorenim u Republici Hrvatskoj prije 2010. godine nezakonito ugovorene i nezakonito povećavane?

DA  -  NE

 • Jeste li upoznati kako su i na koji način Austrija, Srbija i Mađarska zaštitile svoje građane u slučajevima nezakonitih kredita?

DA  -  NE

 • Smatrate li da banke krše Zakon o potrošačkom kreditiranju i Zakon o obveznim odnosima jer su početkom ove godine samostalno i jednostrano promijenile ugovornu odredbu o kamati (odredile jednostrano fiksni dio i parametar za određivanje promjenjive kamate) tako što su dužnicima slali obavijesti o tome, a nisu ugovorili aneks ugovora s dužnikom?

DA – NE

 • Jeste li zadovoljni s privremenim ograničenjem kamatne stope (3,23%) za CHF stambene kredite, ako znate da je kamata trebala biti i manja da se pravilno izračunao fiksni dio kamate na temelju početnih vrijednosti ugovora, početne kamate i početne vrijednosti parametra?

DA – NE

 • Smatrate li da su nezakonite ovrhe koje su se dogodile kao posljedica nezakonitih i nepoštenih kredita?

DA – NE

 • Imate li namjeru aktivno se uključiti u borbu dužnika protiv nezakonito ugovorenih kredita te ustrajati u rješavanju ovoga problema sve do njegovog konačnog rješenja - drugim riječima, jeste li spremni biti glasnogovornikom/glasnogovornicom građana ugroženih nezakonito ugovorenim kreditima?

DA  -  NE  (Ako DA, onda opišite kako i na koji način ćete pridonijeti rješavanju problema nezakonitih kamatnih stopa te problemu ugovaranja valutne klauzule CHF u kreditima građana.)

Informirati ćemo vas o zaprimljenim odgovorima.

Tematski informativni sabor Blokirani na kojem će izlagati i članovi UF

Dragi članovi,

u četvrtak, 11. prosinca, s početkom u 17 h u prostorijama Europskog doma Zagreb u dvorani Bruxelles, Jurišićeva 1/1 održat će se Tematski informativni sabor Blokirani na kojem će izlagati i članovi Udruge Franak. Podsjećamo, Udruga Blokirani je udruga građana s blokiranim dohotkom, mirovinom i bankovnim računom koji žive u uvjetima siromaštva, socijalne nejednakosti i isključivosti. U RH blokirano je 320 000 ljudi, što zajedno s članovima obitelji drži u blokadi milijun hrvatskih građana.

 

Obavijest članovima iz okolice Siska

Dragi članovi,

u ponedjeljak, 8. prosinca s početkom u 17.00 sati održat će se tribina u Sisku na adresi Kazalište 21, Trg grada Heidenheima 3.

Također, ekonomsko - pravne konzultacije održat će se u srijedu, 10.12. od 17 do 19 sati, prostor Grada Siska, Ulica Stjepana i Antuna Radića 20 (sala u podrumu).

Očekujemo vaš dolazak!

Obavijest članovima iz okolice Metkovića i Šibenika

Dragi članovi Udruge Franak,

obavještavamo vas da će se konzultacije održati u Metkoviću i Šibeniku, na idućim lokacijama i u terminima:

 • Metković: 27.11.2014. (četvrtak), Gradsko kulturno središte, Stjepana Radića 1, 17:00 - 19:00 sati.
 • Šibenik, 27.11.2014. (četvrtak), Hotel Jadran, Obala dr.Franje Tuđmana 52, 18:00 - 20:00 sati. 

Novi predlošci za optužne prijedloge protiv banaka i odgovornih osoba

Drage članice i članovi Udruge Franak,
novi ispravljeni optužni prijedlozi spremni su za dostavljanje prekršajnim sudovima.

Pročitajte uputu i postupite u skladu sa savjetima iz nje. 25. studenoga 2014. stavili smo novu uputu, jer u prijašnjoj uputi link s popisom sudova nije sadržavao sve sudove i sve stalne službe sudova u drugim gradovima.

Napomena za sve vas koji ste slali prije optužne prijedloge - dolje priloženi dopis  namijenjen je samo onima koji su već slali optužne prijedloge na temelju naših prijašnjih formalno nepravilnih predložaka za optužne prijedloge. 

Priloženi dopis nije namijenjen dužnicima koji šalju optužni prijedlog prvi put.

 
Sretno!

Nove presude u Srbiji

Saznajemo iz srbijanskog Udruženja bankarskih klijenata „Efektiva“ da su u dva sudska postupka na sudovima u Beogradu donesene prvostupanjske presude kojima se dva ugovora o kreditu proglašavaju ništetnima.

Radi se o kreditima u kojima su banke jednostrano povećavale kamatu tijekom otplate. Dužnici su zbog toga sudski zahtijevali poništenje ugovora. Budući da su banke prije toga pokrenule postupke prinudne naplate odnosno prodaje nekretnina pod hipotekom, u jednom od sporova dobivena je privremena mjera kojom se zabranjuje prodaja nekretnine do okončanja spora.

Obrazloženje sudova za presude jest da je banka jednostranim povećavanjem kamate dužnika dovela u nepovoljan i neravnopravan položaj, kao i u poziciju nejednakosti uzajamnih davanja ugovornih strana, što je suprotno osnovnim načelima Zakona o obveznim odnosima.

Sporovi su vođeni pred različitim sudovima. Jedan spor je vođen pred Trećim osnovnim sudom, a drugi na Višem sudu u Beogradu, što ukazuje na jednakost sudske prakse na različitim sudovima. Obrazloženje oba Suda za takvu odluku jest da je ugovorena promjenjiva kamata neodrediva ugovorna obveza. Kamata jest bitan element ugovora. Ugovaranjem jednostrane promjene kamate u skladu s promjenama poslovne politike banke i promjenama nepoznatih tržišnih uvjeta, banka je sebi dala za pravo da kamatu povećava po svojoj volji i time zaobiđe pravu svrhu zaključenja ugovora. 

Ako te dvije presude postanu pravomoćne, to će značiti da svaka strana mora vratiti drugoj strani novac koji je od nje primila. Budući da su uplate bile dinarske, dužnici će bankama morati vratiti dinarsku sumu kredita koju su dobili na početku otplate, a banke će dužnicima morati vratiti sve njihove dinarske uplate bankama do trenutka poništenja ugovora. Razlika koju će dužnici morati nadomjestiti bankama u tome slučaju daleko je manja od sume koju bi oni morali vratiti po trenutno važećem planu otplate ili obračunu banke. 

Banke protiv kojih su donesene te presude su Raiffeisen Bank i Hypo Bank. Podsjećamo, to je već druga po redu presuda protiv Raiffeisen Bank, postoji u Srbiji i presuda o poništenju ugovora od prošle godine (prosinac 2013.).

Konkretno, klijenti su tužili banke jer su povećavale kamatne stope po svom nahođenju. Tako je u prvom slučaju sa 5,3% godišnje, kamata povećana na 6.3%, dok je u drugom slučaju njezin rast bio dva postotna boda. Oba kredita bila su stambena, zaključena sredinom 2008.

Najzanimljivije je u svemu to što se dogodilo sa stanovima koji su bili predmet ugovora. Sud je za te stanove ukinuo hipoteke i vlasnici ih mogu prodati i namiriti preostali dug banci. 

U Hrvatskoj postoji jedna presuda u kojoj je presuđeno da je ugovor s valutnom klauzulom CHF ništetan, a to znači da u slučaju pravomoćnosti banka vraća sve kune koje je dobila od dužnika, dok dužnik vraća sve kune koje je dobio od banke. Takvo rješenje povoljno je za sve one koji mogu odmah uplatiti razliku dobivenog i vraćenog banci. Oni kojima bi to bilo novo opterećenje, ne bi trebali u tužbenom zahtjevu nipošto tražiti dosuđivanje ništetnosti ugovora.

U Srbiji je dosad podignuto 720 privatnih tužbi protiv banaka zbog njihova nezakonita poslovanja, a u pravilu sve tužbe dosad presuđene su u korist dužnika.

Možemo li se nadati da su u Hrvatskoj moguće sudske odluke o poništenju ugovora, budući da su zakoni u vezi s odredivošću kamate jednaki u Srbiji i u Hrvatskoj?

Udruga Franak

Priopćenje Udruge Franak povodom inicijative za izmjene Zakona o potrošačkom kreditiranju upućene Vladi RH, Ministarstvu financija, svim saborskim zastupnicima te saborskim odborima za financije i za zakonodavstvo

Udruga Franak uputila je novu inicijativu za izmjenu Zakona o potrošačkom kreditiranju Vladi RH, Ministarstvu financija, saborskim zastupnicima i saborskim odborima za financije i zakonodavstvo. Predlaže se hitno propisivanje metodologije za definiranje fiksnog dijela kamate i promjenjivog parametra u onim ugovorima u kojima to nije ugovoreno.

Priopćenje možete preuzeti ispod teksta.

Priopćenje Udruge Franak 9.10.2014.

Nakon održane press konferencije Udruge Franak, u nastavku možete pročitati priopćenje. Ispod teksta isto možete preuzeti u .pdf i .doc formatu, zajedno s dopisom Ministarstva Financija.

***************

Zagreb, 9. listopada 2014. Udruga Franak održala je konferenciju za medije na kojoj je objavljeno upozorenje Ministarstva financija bankama te su objavljene nove aktivnosti Udruge Franak protiv nezakonita poslovanja banaka.

Ministarstvo financija zabranilo je bankama

da se pozivaju na sporno tumačenje od 14. siječnja 2014.

Ministarstvo financija uputilo je bankama 29. rujna 2014. upozoravajuće pismo kojim to ministarstvo poziva banke da se u komunikaciji s dužnicima ne smiju pozivati na tumačenje objavljeno na web stranicama Ministarstva financija 14. siječnja 2014., citiramo dijelove pisma „Takav vid tumačenja  je oblik stručne pomoći, neobvezujuće pravne snage“ te „banke su u svome poslovanju dužne pozivati se isključivo na zakonske odredbe Zakona o potrošačkom kreditiranju i drugih relevantnih zakona i propisa te poštivati temeljna načela pravnog poretka i pravomoćne sudske presude." Udruga Franak već mjesecima upozorava na protupravnost toga tumačenja. Konačno je i Ministarstvo financija uvidjelo da je to tumačenje suprotno Zakonu o potrošačkom kreditiranju te je suprotno izrijeci iz pravomoćne presude kojom se promjenjiva kamata u sedam tuženih banaka proglašava nepoštenom i ništetnom ugovornom odredbom. Podsjećamo da su se neke banke kod odbijanja prijedloga dužnika za vansudski dogovor o ugovaranju fiksne marže, pozivale baš na spomenuto protupravno tumačenje Ministarstva financija. Slanjem upozoravajućeg pisma bankama, svi takvi odgovori sada su i u Ministarstvu financija proglašeni protupravnim.

 

Banke ne pristaju vratiti dužnicima preplaćene kamate

Nakon vala zahtjeva dužnika za vraćanje preplaćenih kamata upućenih bankama na temelju pripremljenih predložaka Udruge Franak, banke su sve redom odbijale dužnike opravdavajući se između ostaloga i spomenutim protupravnim tumačenjem. Sve banke osuđene pravomoćnom presudom tražile su reviziju na Vrhovnome sudu, kao što je reviziju zatražio i „Savez udruga Potrošač“ zahtijevajući priznavanje kompletne prvostupanjske presude sudca Radovana Dobronića.

 

Novi predlošci za prigovore bankama

Udruga Franak pripremila je sada nove predloške za prigovore bankama zbog njihova odbijanja vraćanja preplaćenih iznosa kamata dužnicima. Ti predlošci preporučuju se onim dužnicima koji još uvijek nisu odlučili hoće li podići privatnu tužbu, ali i onima koji žele još jednom pokušati mirnim vansudskim putem dogovoriti s bankama vraćanje preplaćenih kamata. Te prigovore bankama mogu slati samo oni dužnici koji su prethodno već slali svoje zahtjeve za vraćanje preplaćenih kamata.

Link za predloške:

Predlošci

Optužni prijedlozi protiv banaka

Udruga Franak pripremila je i optužne prijedloge protiv svih banaka koje su ugovarale promjenjivu kamatu na nezakonit način, a kasnije nisu na temelju Zakona o potrošačkom kreditiranju (ZPK) ugovorile s dužnicima promjenjivi parametar i fiksni dio kamate. Naime, na temelju članka 26. stavka 1. podstavka 28. ZPK-a predviđene su prekršajne kazne od 80,000 do 200,000 kn za sve banke koje su propustile ugovoriti s dužnicima parametar i fiksni dio kamate u svim kreditima u kojima to nije ugovoreno na početku ugovornog odnosa, dok je za predsjednike Uprava u takvom slučaju predviđena prekršajna kazna od 10,000 do 50,000 kn. Te kazne predviđene su za svaki pojedinačni prekršaj, ako dužnik-oštećenik prijavi banku. Očigledno je da se bankama daleko više isplati ugovoriti parametar i fiksni dio kamate, nego plaćati uistinu visoke kazne. Radi se o velikom i bitnom društvenom problemu, jer banke su propustile ugovoriti potrebne podatke sa cca. 100,000 dužnika u svim kreditma ugovorenima prije 2010. godine, bez obzira na valutu u kojoj je kredit ugovoren. Važno je reći da se optužni prijedlog Prekršajnom sudu ne naplaćuje.

Link za predloške:

Predlošci 2

 8 milijardi kn potencijalne kazne za banke

Udruga Franak procjenjuje da bankama prijeti ukupno najmanje 8 milijardi kuna prekršajnih kazni te predsjednicima Uprava banaka prijeti ukupno najmanje 1 milijarda kn prekršajnih kazni, ako u međuvremenu banke ne ugovore parametar i fiksni dio kamate s dužnicima.

 

Nezakonito ugovorenu kamatu moguće je ozakoniti

samo na temelju početnih uvjeta ugovaranja kredita

 Ponovo moramo napomenuti da fiksni dio kamate nije moguće odrediti drugačije nego kao razliku početne kamate i početne vrijednosti promjenjivog parametra, jer sve kamate nakon toga bile su nezakonito jednostrano mijenjane od strane banaka, a u 7 kolektivno tuženih banaka to je i sudski proglašeno nezakonitim odnosno nepoštenim poslovanjem banaka.  

 

Pretplati se na ovaj RSS feed

Sign In