Udruga Franak je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva za stabilizaciju i razvoj.

Mirni prosvjed Udruge Franak!

Poštovane članice i članovi Udruge Franak,

5 je do 12!!!

  Osam je subota iza nas. Veliko hvala svima na podršci, strpljenju i trudu koje ste uložili u protekla dva mjeseca, te mirnim, dostojanstvenim okupljanjima i paljenjem svijeća ispred banaka iskazali svoju potporu borbi Udruge Franak, a svekolikoj javnosti kontinuirano ukazivali na zajednički problem sviju nas.

  Sukladno našim planovima, slijedeći i završni korak, kojim pored nastavka pregovora nastojimo provesti ispunjenje 5 zahtjeva Udruge Franak, mirni je prosvjed (okupljanje) ove subote, 28. ožujka 2015. godine u Zagrebu.

  Navedenim mirnim okupljanjem i paljenjem svijeća, po posljednji put prije okončanja pregovora, odat ćemo počast svim žrtvama kredita sa klauzulom u švicarskim francima. Tim ćemo činom dati podršku i našim kolegama-supatnicima iz država u okruženju, jer će se istoga dana održati prosvjedi u Sarajevu, Beogradu, Ljubljani i Podgorici. Također, pružit ćemo i svesrdnu podršku pregovaračkom timu Udruge Franak za snagu i ustrajnost u pregovorima, sve do okončanja istih.

  Svima nam je poznato da su pregovori trenutno odgođeni, obzirom da banke nisu odradile svoj dio posla, odnosno nisu izradile konkretne i detaljne prijedloge za konverziju kredita, dok istodobno svakoga dana netko od naših članova ili simpatizera biva ovršen ili ostaje bez svoga doma. 

   Toga je bilo dosta! Najavljena subotnja aktivnost posljednja je u nizu takovih naših aktivnosti izražavanja negodovanja zbog nerješavanja problema. U našem slijedećem okupljanju, koje više neće biti mirno okupljanje radi paljenja svijeća, bit će nas daleko više!

  Ove subote planiran je početak okupljanja od 10,00 sati na Trgu Francuske Republike, zatim formiranje mirne i dostojanstvene kolone te pješačenje do zgrade HNB-a, gdje ćemo u 11,55 sati (5 do 12!) zapaliti 1000 svijeća i pokazati da držimo danu riječ i ne odustajemo od naših 5 zahtjeva. Želimo javno pokazati i dokazati našu brojnost, zajedništvo i snagu u situaciji kada nas se okupi samo jedan manji dio svih oštećenih i obespravljenih.

   Svi ste ove subote pozvani i dobrodošli, sukladno Vašim osobnim mogućnostima organizacije i dolaska, obzirom da materijalno-financijske resurse kojima Udruga Franak trenutno raspolaže, moramo sačuvati za slučaj organizacije velikog (masovnog) prosvjeda, ukoliko daljnji pregovori sa bankama ne rezultiraju ispunjenjem naših zahtjeva. Iz navedenih razloga svima se zahvaljujemo na razumijevanju.

   O daljnjem nastavku i tijeku pregovora, kao i o svim ostalim aktivnostima Udruge, bit ćete pravovremeno izvješćivani od strane regionalnih koordinatora i povjerenika.

Vaša Udruga Franak

Održan sastanak Predsjednice Republike Hrvatske i predstavnika Udruge Franak

Održan sastanak Predsjednice Republike Hrvatske i  predstavnika Udruge Franak

·         Osnovni prijedlog Udruge Franak - konverzija svih kredita u švicarskim francima u kune po početnom tečaju i početnoj fiksnoj kamatnoj stopi

·         Alternativni model - potpuno izjednačavanje dužnika u „švicarcima“ s dužnicima zaduženima u EUR-ima, po početnom tečaju

·         Poštivanje odluke Visokog trgovačkog suda

·         Pokroviteljstvo međunarodne konferencije o nezakonitim ugovornim odredbama o kamatnoj stopi i valutnoj klauzuli CHF

Zagreb, 11. ožujak 2015. – Predsjednica Republike Hrvatske, Kolinda Grabar Kitarović održala je sastanak s predstavnicima Udruge Franak.  Razgovarali su o osnovnom zahtjevu Udruge Franak u kome se traži konverzija svih kredita u švicarskim francima u kune po početnom tečaju i početnoj fiksnoj kamatnoj stopi. Također je predstavljen i drugi model kojime se potpuno izjednačavaju dužnici u „švicarcima“ s dužnicima zaduženima u EUR-ima, što bi značilo smanjenje glavnice u odnosu na tečaj CHF/EUR prilikom potpisivanja ugovora o kreditu.

Predsjednica Republike Hrvatske je s predstavnicima UF-a još razgovarala i o zaključcima dogovorenima tijekom predsjednička izborne kampanje, od čega izdvajamo:

• Pitanje poštivanja hrvatskog zakonodavstva  i pravosuđa od strane državnih institucija, ali i cjelokupne hrvatske javnosti - u slučaju Udruge Franak poštivanje pravomoćne kolektivne presude Visokog trgovačkog suda od strane svih zainteresiranih strana: izvršne vlasti, HNB-a i banaka.

• Prihvaćanje pokroviteljstva međunarodne konferencije o nezakonitim ugovornim odredbama o kamatnoj stopi i valutnoj klauzuli CHF te njena organizacija u suradnji s Udrugom Franak i drugim zainteresiranim udrugama, koja bi se održala u travnju ili svibnju ove godine.

Predstavnici Udruge Franak također su pozvali Predsjednicu RH da stavi na dnevni red  problem oštećenih dužnika u slučaju kredita u švicarskim francima, u slučaju sazivanja izvanredne sjednice Vlade.

Udruga Franak

Otvoreno pismo Predsjednici Republike Hrvatske

Poštovana Predsjednice,

Udruga Franak izražava Vam čestitke na izboru za prvu predsjednicu Republike Hrvatske te Vam želi uspješan mandat. 

Pozivamo Vas da ispunite svoje predizborno obećanje o konkretnim mjerama i da se javno zauzmete za interese oštećenih dužnika s kreditima u švicarskim francima, sukladno zajedničkom sporazumu od 8. siječnja ove godine, prije drugog kruga predsjedničkih izbora.

Cijelo pismo pročitajte u prilogu... 

 

Udruga Franak

Poziv članovima i dužnicima

Udruga Franak poziva sve svoje članove i sve dužnike, bez obzira na vrstu kredita, da poduzmu sljedeće radnje kako bi smo poslali poruku bankama koje su nudile pokvarene kredite s valutnom klauzulom u švicarskim francima. Banke na pregovorima nisu pokazale volju da žele riješiti problem „švicaraca“ pa smo se odlučili za sada samo na pripremne korake kojima želimo dati do znanja da Udruga franak neće odustati od svojih zahtjeva.

-          Molimo sve dužnike da pošalju Hrvatskoj narodnoj banci Zahtjev za inspekcijski nadzor zbog kršenja Zakona o potrošačkom kreditiranju, jer banke nisu uskladile i ugovorile aneks ugovora o definiranju fiksne marže i parametra do 1.1.2014. godine. U prilogu dostavljamo primjer obrasca za prijavu.

Udruga Franak

Zahtjev za pristup informacijama prema HNB-u, broj 1

Udruga Franak poslala je 13. veljače zahtjev za pristup informacijama, vezano uz Kodeks dobre bankovne prakse.

Uskoro slijede novi zahtjevi prema HNB-u, gdje ćemo tražiti odgovore na sva naša pitanja i gdje ćemo zahtijevati objavu svih važnih informacija zbog javnog interesa i zbog interesa dužnika.


Udruga Franak

U prilogu Zahtjev za pristup informacijama.

Donesena presuda u korist korisnika kredita

Zagreb, 24. veljače 2015. godine

POJEDINAČNOM PRESUDOM NALOŽENO BANCI DA VRATI NOVAC KORISNIKU KREDITA.

Donesena je prva presuda u korist korisnika kredita, člana Udruge Franak, protiv  SOCIETE GENERALE – SPLITSKA BANKA d.d.

Nakon što je donesena odluka Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske od dana 4. srpnja 2014.g., poslovni broj Pž-7129/13-4, na temelju kolektivne tužbe korisnika kredita, kojom je VTS zauzeo stav da su odredbe ugovora o kreditu kojima se promjena kamatne stope čine ovisnom o odluci tuženika (banke) nepoštene, pa prema tome ništetne - što je osobito  obrazloženo na str. od 53. do 67. navedene presude i rješenja, tužitelj je pokrenuo pojedinačni parnični postupak kod Općinskog suda u Zaboku protiv SOCIETE GENERALE – SPLITSKA BANKA d.d. 

Presudom Općinskog suda u Zaboku  utvrđeno je:

da je ništetna i bez pravnog učinka odredba čl. 11. točka 1. Ugovora o kreditu od dana 29. kolovoza 2006. godine, u djelu u kojem je ugovoreno da je redovna kamatna stopa je promijenjiva, a utvrđuje se Odlukom kreditora.

Također je naloženo tuženiku SOCIETE GENERALE – SPLITSKA BANKA d.d., R. da tužitelju isplati iznos od 5.924,52 CHF, u kunskoj protuvrijednosti prema prodajom tečaju tuženika na dan isplate, s pripadajućom zakonskom zateznom kamatom u skladu s čl. 29. st. 2. Zakona o obveznim.

Naime, tužitelj je kao korisnik kredita sklopio sa tuženikom kao kreditorom SOCIETE GENERALE – SPLITSKA BANKA d.d.,  dana 29. kolovoza 2006. godine Ugovor o kreditu, a kojim ugovorom se tuženik obvezao staviti na raspolaganje tužitelju iznos od 78.000,00 CHF u kunskoj protuvrijednosti obračunatoj prema prodajnom deviznom tečaju tuženika vrijedećem za CHF na dan korištenja kredita, dok se tužitelj obvezao isti iznos vratiti s pripadajućim kamatama u vrijema i na način utvrđen ugovorom.

Odredbom čl. 5. toč. 1. označenog ugovora o kreditu ugovoreno je da je tužitelj dužan tuženiku plaćati u anuitetima iznos kredita od 78.000,00 CHF i nominalnu kamatnu stopu koja je tijekom postojanja obveze po ugovoru promjenjiva, s time da je ista na dan sklapanja ugovora iznosila 4,20 %. 

U konkretnom slučaju, činidba u pogledu kamatne stope koju je tužitelj bio dužna plaćati tuženiku nije niti određena niti odrediva. Naime, kamatna stopa po prednje označenom ugovoru o kreditu mijenjala se isključivo jednostranom odlukom tuženika, te se o takvoj promjeni nije pojedinačno pregovaralo. S time u vezi, tuženik je svojom jednostranom odlukom mijenjao kamatnu stopu te o istome obaviješćivao tužitelja samo pisanom obavijesti bez da je za takvu promjenu tražio suglasnost tužitelja, pa je tako tuženik u nekoliko navrata u periodu od 2006. do 2014. godine mijenjao kamatnu stopu, a kojim promjenama je došlo do promjene u mjesečnim anuitetima koje je tužitelj bio dužna plaćati tuženiku, a time i do promjene u prvotno ugovorenom otplatnom planu.  

Tuženik je jednostranom odlukom protivno načelu savjesnosti i poštenja, mijenjao kamatnu stopu, a čime je došlo do promjene u mjesečnim anuitetima u odnosu na prvi otplatni plan kredita, i to:

-      dana 12. ožujka 2007. godine uvećanjem na 5,20%,

-      dana 10. veljače 2009. godine uvećanjem na 5,90%,

-      dana 10. siječnja 2010. godine uvećanjem na 6,40%,

-      dana 10. veljače 2011. godine uvećanjem na 5,99%.  

Navedenim promjenama kamatne stope, mijenjao se dužni iznos mjesečnog anuiteta, a čime je tužitelj ukupno preplatio mjesečne anuitete u iznosu od 5.924,52 CHF.

Udruga Franak

Priopćenje za javnost 10.2.2015.

Zagreb, 10.2.2015.

Priopćenje za javnost: Kodeks dobre bankovne prakse

Zbog sve češćih dezinformacija koji se iznose u javnost putem određenih medija od strane bankarskog lobija, Udruga Franak odlučila je reagirati.

Uzrok svih problema dužnika jest izigravanje povjerenja potrošača i ne upozoravanje istih na izuzetno visoki valutni rizik kredita u CHF. Dužnici su u banke ulazili u najboljoj namjeri i s dužnom pažnjom te nisu mogli znati da su krediti s valutnom klauzulom u CHF zapravo vrlo opasni i pokvareni proizvodi. HNB je trebao ili zabraniti spomenute kredite ili je trebao obvezati banke da se buduće dužnike mora upoznati sa svim informacijama o špekulativnom valutnom riziku prije samog potpisivanja ugovora. Banke su zloupotrijebile činjenicu da HNB ne vrši ulogu regulatora i odlučile iskoristiti situaciju te dati u ponudu toksične kredite iako su bile potpuno svjesne da su ti krediti opasni za građane. Zajednički propusti i djelovanje HNB-a i banaka bude sumnju čak i na moguća kaznena djela, jer je posljedica takvog nezakonitog poslovanja nesaglediva po zdravlje i živote ljudi koji su upali u dužničko ropstvo ne svojom krivnjom.

Ponavljamo naše tvrdnje:

- Uzrok ove situacije je nezakonito poslovanje banaka i propusti HNB-a, a uzrok se mora uzeti u obzir prilikom donošenja dugoročnih mjera.

- Udruga Franak odbija bilo kakvo rješenje na teret državnog proračuna, odgovornost moraju isključivo preuzeti odgovorne institucije, a to su banke zajedno s HNB-om.

- "Domaće" banke (8 tuženih) su dokazano zarađivale ekstra profite na temelju kamata na nezakonito uvećanu glavnicu i na temelju manipulacija s izvorima financiranja, a njihove banke "majke" u inozemstvu su zarađivale direktno na tečajnim razlikama, na taj način iznoseći novac iz Republike Hrvatske bez plaćanja poreza i bez ikakvih osnova stjecanja (postavlja se pitanje kaznene odgovornosti i veleizdaje).

- Udruga ne pristaje na socijalno raslojavanje prilikom donošenja dugoročnih mjera, jer one trebaju riješiti uzrok a ne posljedicu i svi korisnici koje imaju kredite s valutnom klauzulom CHF su višestruko oštećene od strane banaka.

- Udruga se zalaže za usvajanje svojih 5 zahtjeva koji ne mogu destabilizirati državu, već upravo suprotno, povratom nezakonito preplaćenih sredstava građanima potiče se potrošnja, a koja generira rast BDP-a i novo zapošljavanje.

- Za konverziju kredita u kune nije potrebno otpustiti rezervacije HNB-a u većem iznosu od 30 % rezervi kad bi cijelu odgovornost snosio samo HNB, a slučaj Mađarske pokazuje da ne može doći do nikakve destabilizacije na tržištu. Manja zarada banaka (a ne trošak)raspodijelio bi se prosječno na idućih 15 godina koliko su ovi dugoročni krediti u otplati. Treba napomenuti da su banke u nedavnoj povijesti (1999./2000. godine) dokapitalizirane novcem hrvatskih poreznih obveznika u iznosu od gotovo 80 milijardi kuna.

- Pozivamo sve ostale građane da daju podršku Udruzi Franak i upozoravamo ih da ne nasjedaju na dezinformacije od strane banaka kojima ih se želi zaplašiti i na taj način okrenuti protiv svojih sugrađana.

- Tvrdoglavo nepriznavanje pogreške plasiranja CHF kredita od strane 8 banaka za rezultat danas ima najnižu REPUTACIJU bankarskog sustava u povijesti Republike Hrvatske. To potvrđuje HNB koji je izašao s podacima da se građani sve manje obraćaju bankama za kreditiranje, a zbog izuzetno niske razine povjerenja u financijske institucije. Građani također nemaju povjerenja ni u HNB jer po slučaju "franak" mogu zaključiti kako su građani izvarani i nezaštićeni. Da su Hrvatska narodna banka i tužene banke priznale i ispravile pogrešku još prije 4 godine prilikom prve aprecijacije franka, danas bi štete bile puno manje, a mnogi građani bi i dalje redovno otplaćivali svoje kredite, te sačuvali svoje zdravlje i krov nad glavom. Izgubljena reputacija i nepovjerenje u banke na kraju će rezultirati puno većim štetama po cijelo društvo. Pozivamo banke da sagledaju širu sliku ovog problema i da počnu profesionalno i društveno odgovorno poslovati u hrvatskom društvu, da razvoj društva i ljudska prava stave ispred pohlepe za zaradom, baš kao što su se to obvezale u svojim Etičkim kodeksima. Na to ih naravno obvezuju i Zakoni Republike Hrvatske.

U prilogu objavljujemo Kodeks dobre bankovne prakse koji je potpisan od strane članica Hrvatske udruge banaka, a kojeg se osam banaka nisu pridržavale, baš kao ni Zakona o zaštiti potrošača, jer nisu htjele upozoriti potrošače na otrovne i pokvarene kredite koji su u sebi sadržavali izuzetno visoki valutni rizik CHF.

Ovaj dokument su Udruga Franak i Potrošač priložili kao dokaz u kolektivnom procesu, a sada ga želimo i objaviti u javnost jer određeni ljudi na visokim funkcijama u HNB-u ne razumiju da bi banke trebale raditi u interesu svojih dužnika. Isti ti ljudi ne razumiju da su trebali regulirati bankarsko tržište i da su trebali poduzeti konkretne korake kako bi zaštitili dužnike. HNB tvrdi da je sve odradio u svojoj moći, a mi ih jedino možemo pitati čemu služi Odjel za zaštitu potrošača u HNB-u.

Udruga Franak

U prilogu Kodeks dobre bankovne prakse.

"Nisu sve banke iste"

Predmet: reakcija na priopćenje Banke Splitsko Dalmatinske "Nisu sve banke iste"

- Banka Splitsko Dalmatinska potvrdila tvrdnje Udruge Franak o nepoštenom ponašanju i izigravanju povjerenja građana od strane 8 tuženih banaka

Udruga Franak ovim putem javno se ispričava ako je svojim djelovanjem u javnosti ostavila krivi dojam da prozivamo cijeli bankarski sustav u Republici Hrvatskoj. Kad Udruga Franak spominje nezakonito ponašanje banaka isključivo se misli na 8 banaka koje su tužene u kolektivnom sudskom procesu zbog plasiranja izuzetno visoko rizičnih kredita s valutnom klauzulom u CHF.

Udruga Franak je već ranije upozorila mjerodavne institucije da su ovim rizičnim kreditima oštećeni ne samo građani, već i druge banke koje nisu nudile takve kredite. Tužene banke su pokvarenim "jeftinim" kreditima narušile tržišnu konkurenciju i direktno oštetile druge banke. Takvi "jeftini" proizvodi su se na kraju pokazali izuzetno skupima, za građane, za druge banke i posredno za cijelu ekonomiju Republike Hrvatske.

Izuzetno nam je drago da su naše tvrdnje sada potvrđene i od bankarske struke, odnosno od banke koja je oštećena ovim krajnje nepoštenim i nezakonitim ponašanjem od strane 8 tuženih banaka.

Još jednom upućujemo naše isprike drugim bankama koje nisu nudile pokvarene kredite s valutnom klauzulom u CHF.

 

Udruga Franak

U prilogu priopćenje Udruge Franak i priopćenje Banke Splitsko Dalmatinske "Nisu sve banke iste"

Pretplati se na ovaj RSS feed

Sign In