Udruga Franak je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva za stabilizaciju i razvoj.

Obavijest članovima u Slavoniji

Dragi naši članovi,
Obavještavamo Vas da će aktivni članovi Udruge Franak Regija Slavonija održati turneju obilazaka gradova Osijek, Nova Gradiška, Slavonski Brod i Đakova u cilju davanja pravovaljanih informacija i savjeta vezano uz slučaj "Franak". Svrha posjeta je dobivanje što točnijih i adekvatnijih informacija članovima upravo radi učestalih telefonskih upita i upita putem e-maila nakon pravomoćne presude Visokog trgovačkog suda koja je bila 16.07.2014.
Nadamo se i veselimo što većem posjetu.

20.000 članova Udruge Franak

Obavještavamo sve naše vjerne članove Udruge Franak da nas je trenutno registriranih preko 20 000 i naša brojnost je svakako simbol snage i ustrajne borbe protiv nezakonitog poslovanja 8 banaka. Uspjehom također smatramo podizanje svijesti Potrošača bankarskih usluga te smo duboko uvjereni u ispravnost naših ciljeva. Ovom prilikom pozivamo one koji se još nisu učlanili da to svakako učine. Hvala svima na podršci.
Udruga Franak

Ministarstvo financija doprinosi kršenju zakona i nepriznavanju sudske vlasti od strane banaka

Udruga Franak otvorenim je pismom 14. siječnja 2014. pozvala Ministarstvo financija da povuče sporno tumačenje primjene članka 11.a stavka 5. Zakona o potrošačkom kreditiranju (ZPK) kojim se povlađuje bankama u samovoljnom određivanju parametara za promjenu kamata u postojećim kreditima, a koje je potpuno u suprotnosti sa Zakonom o obveznim odnosima i sa člankom 13. stavkom 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju. Ne uviđajući negativne posljedice koje bi takvo tumačenje moglo imati na stabilnost pravnog poretka Republike Hrvatske, Ministarstvo financija se u potpunosti oglušilo na upozorenje Udruge Franak.

Sve negativnosti koje sporno tumačenje ima na trodiobu vlasti u Republici Hrvatskoj postale su očite nakon donošenja pravomoćne presude Visokoga trgovačkog suda pod oznakom Pž-7129/13-4. 

Naime, od korisnika kredita koji su na temelju pravomoćne presude Privrednoj banci Zagreb d.d. (PBZ) uputili dopis s ponudom za postupanje u skladu s navedenom pravomoćnom presudom dobili smo više informacija o tome kako PBZ navodi da nije dužna postupiti prema odnosnoj presudi. Od banaka koje su se i dosad ponašale nezakonito tako se nešto moglo i očekivati. Ipak, potpuno je neočekivana argumentacija kojom PBZ opravdava svoje postupanje. 
Naime, u odgovorima dužnicima PBZ navodi: „Ovom prigodom Vas podsjećamo i da je Ministarstvo financija Republike Hrvatske, kao nadzorno tijelo i predlagatelj ovih zakonodavnih promjena u svom priopćenju od 14. siječnja 2014. godine potvrdilo ispravnost odnosno zakonitost postupanja banke u odnosu na sve postojeće ugovore o kreditu sklopljene do 1. siječnja 2014. godine prilikom usklađivanja sa izmjenom članka 11.a.stavak 5. Zakona o potrošačkom kreditiranju“. 
Taj navod u potpunoj je suprotnosti s presudom VTS-a kojom se među ostalim „…potvrđuje presuda Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-1401/12 od 4. srpnja 2013. u dijelu točke 1., 2., 3., 4., 5., 6. i 7. izreke kojim se utvrđuje da su …drugotuženik P.B.Z.d.d. u razdoblju od 10. rujna 2003. do 31. prosinca 2008…., a koje povrede traju i nadalje, povrijedili kolektivne interese i prava potrošača korisnika kredita tako što u potrošačkim ugovorima o kreditima koriste nepoštenu ugovornu odredbu kojom je ugovorena redovna kamatna stopa koja je tijekom postojanja ugovorne obveze promjenjiva u skladu s jednostranom odlukom banke, o kojoj se nije pojedinačno pregovaralo, a koja je ništetna.“ 
Slijedom navedenog jasno je da je, najblaže rečeno, nesmotreno tumačenje Ministarstva financija u potpunosti suprotno pravomoćnoj presudi VTS-a. Pozivajući se na navedeno tumačenje u svrhu negiranja pravomoćne presude, PBZ uz blagoslov Ministarstva financija u potpunosti negira trodiobu vlasti u Republici Hrvatskoj. Posljedice takvog ponašanja vremenom mogu postati nesagledive.

Od donošenja drugostupanjske presude Udruga Franak bilježi značajan porast broja članova, koji se mjeri u tisućama. U samo mjesec dana broj članova udruge povećan je preko 20%. Očigledno je da svakom novom presudom potrošači postaju svjesni da osobnim uključivanjem u kolektivnu borbu povećavaju mogućnosti za zaštitu svojih prava.

Sve više raste svijest oštećenih građana Republike Hrvatske da, za razliku od naših susjeda u Srbiji i Mađarskoj, od „političkih elita“ i izvršne vlasti građani u Republici Hrvatskoj ne mogu očekivati nikakvu zaštitu.

Udruga Franak ovom prilikom još jednom poziva Ministarstvo financija i ministra Lalovca da hitno povuku sporno tumačenje i javnim obraćanjem upozore sve fizičke i pravne osobe u Republici Hrvatskoj da to tumačenje nema snagu zakona, niti se njime smije pobijati pravomoćna presuda. Ukoliko se ministar ogluši na ovaj apel, Udruga Franak podnijet će prijavu nadležnim institucijama u cilju zaštite trodiobe vlasti i pravnog poretka Republika Hrvatske, protiv Ministarstva financija kao pravne osobe te protiv ministra financija kao odgovorne osobe u pravnoj osobi.

Udruga Franak predala zahtjev za reviziju Vrhovnom sudu

Odvjetnički tim koji zastupa Savez udruga Potrošač podnio je 12. kolovoza 2014. Vrhovnome sudu zahtjev za reviziju dijela presude Visokog trgovačkog suda (VTS - broj Pž-7129/13). Zatražena je revizija u dijelu presude gdje je VTS preinačio i odbio tužbu i tužbeni zahtjev koji se odnosi na ništetnost promjenjive kamatne stope vezano uz SBERBANK d.d. te u dijelu presude koji se odnosi na ništetnost valutne klauzule za svih 8 tuženih banaka, a zbog pogrešne primjene materijalnog prava te zbog bitnih povreda odredaba parničnog postupka.

Udruga Franak vjeruje da će zahtjev biti usvojen od strane Vrhovnog suda u što kraćem roku te da će Sud na taj način zaštititi potrošače kao važne čimbenike ekonomskog razvoja zemlje.

Priopćenje Udruge Franak vezano za postupanje Zagrebačke banke u vezi s pravomoćnom presudom VTS-a

  • ZAGREBAČKA BANKA D.D., U VLASNIŠTVU TALIJANSKE BANKE UNICREDIT, NEGIRA PRAVOMOĆNU PRESUDU, NEGIRA PRAVOSUĐE REPUBLIKE HRVATSKE I PRODULJUJE AGONIJU DUŽNIKA NADAJUĆI SE ZASTARI POTRAŽIVANJA

     

    POSTOJI LI SPREGA HNB-A, VLASTI I BANAKA?

 

Zagreb, 12. kolovoza 2014. Nakon što je Udruga Franak objavila predloške za zahtijevanje vansudskih nagodaba s bankama na temelju pravomoćne presude Visokoga trgovačkog suda u kolektivnom sudskom procesu protiv 8 banaka, stižu i prve informacije na koji način Zagrebačka banka d.d. (ZABA) reagira na ponuđene nagodbe. Doznajemo da ZABA dužnicima odgovara prema unaprijed pripremljenoj špranci kojom odbija ponudu dužnika za mirno rješenje sudskoga spora, obrazlažući to svojim viđenjem pravomoćne presude koje se može svesti na sljedeće:

1. Sud nije utvrđivao nevaljanost bilo koje kamatne stope primjenjivane tijekom otplate

2. Sud nije zauzeo stajalište je li banka postupala savjesno ili nesavjesno.

ZABINA obrazloženja su u stvari najobičniji spin, kojim ZABA pokušava obeshrabriti dužnike i pokušava produljiti njihovu agoniju sve do donošenja odluke Vrhovnoga suda o reviziji presude.

Na ZABINA obrazloženja možemo reći sljedeće:

1. Nije istina da sud nije utvrđivao valjanost primijenjenih kamatnih stopa. Naprotiv, sud je dosudio da je promjenjiva kamatna stopa ništetna i da takvo stanje traje i dalje. To znači da je svaka promjena kamate bila nedopuštena, jer nisu bili određeni parametri i način za određivanje veličine kamate.

2. Proglašavajući promjenjivu kamatnu stopu ništetnom, sud je zauzeo stajalište da je banka postupila nezakonito. Ako je banka postupila nezakonito, to znači da je postupila i nesavjesno i nepošteno, jer pravni subjekti u Republici Hrvatskoj moraju poštivati zakone Republike Hrvatske, dok je ZABA svjesno i namjerno izbjegla obvezu ugovoriti promjenjivu kamatnu stopu na način da ona bude odrediva.

 

Citiramo dijelove pravomoćne presude, čime dokazujemo da ZABA svjesno zanemaruje dijelove pravomoćne presude kada kaže da sud nije zauzeo stajalište o savjesnosti i poštenju postupanja banaka te o pojedinačnim promjenama kamatnih stopa:

1. "Na temelju tako utvrđenih činjenica ovaj sud smatra da su odredbe potrošačkih ugovora o kreditu kojima se promjena kamatne stope čini ovisnom o odluci banke nepoštene, pa prema tome ništetne,..." (str 63. presude).

2. "Umjesto toga, tuženici (banke) su u nedostatku odgovarajućih propisa o tome, u ugovorima koristili odredbu kojom su na općenit i normativan način promjenu kamatne stope vezali isključivo za svoju odluku, što je po ocjeni ovog suda protivno načelu savjesnosti i poštenja." (str 62. i 63. presude)

3. "Umjesto toga, vodeći računa samo o svom interesu, ne uvažavajući interese potrošača, iskoristivši činjenicu da nema propisa koji im to nalaže, banke su potrošačima nametnule ugovorne odredbe koje potrošače stavljaju u neravnopravan položaj, koje uzrokuju znatnu neravnotežu u pravima i obvezama ugovornih strana i sve to na štetu potrošača, što je sve suprotno načelu savjesnosti i poštenja." (str 63. presude).

Budući da je Visoki trgovački sud presudio da je promjenjiva kamatna stopa u ZABI ništetna, to znači da niti jedna promjena kamate nije bila dopuštena i da niti jedna promjena kamate ne može biti dopuštena (osim zakonom određene administrativne mjere za stambene kredite) sve dok se ništetna ugovorna odredba ne zamjeni zakonitom ugovornom odredbom. Upravo se predlošcima, koje je pripremila Udruga Franak, bankama nudi sljedeće:

a) Da se dužnicima vrate ukupni preplaćeni iznosi kamata uz zaračunavanje zakonskih zateznih kamata.

b) Da se s dužnicima ugovori promjenjiva kamata na način da se ona sastoji o fiksnoga i promjenjivog dijela kamate. Naglašavamo da pravomoćnim utvrđenjem ništetnosti odredbe o kamatnoj stopi u svim pojedinačnim ugovorima nastaje pravna praznina (ugovorna odredba koja je ništetna ne proizvodi pravne učinke) koja mora biti nadomještena zakonitom odredbom, bilo ugovaranjem s klijentom bilo putem pojedinačnih sudskih postupaka.  

 

U međuvremenu postavljamo pitanja:

- jesu li možda u Republici Hrvatskoj u sprezi HNB, Ministarstvo financija i banke

- rade li oni zajednički protiv zakona Republike Hrvatske, a time i protiv interesa građana Republike Hrvatske?

 

Što vrijeme više odmiče, ta pitanja sve se više nameću. Preostaje nam samo da vjerujemo u hrvatsko pravosuđe, jer ostale institucije pokazale su potpunu neučinkovitost, nepoštivanje vladavine prava i nepoštivanje građana Republike Hrvatske. Takav način rada kad-tad morat će doći na naplatu građanima Republike Hrvatske.

Možemo posumnjati čak i to da se ZABA tako ponaša zbog toga što je njezin vlasnik jedna talijanska banka, pa njezin vlasnik smatra da za ZABU ne vrijede hrvatski zakoni i hrvatsko pravosuđe. Možda je to glavni razlog zbog kojeg ZABA hrvatske klijente vuče za nos već čitavo desetljeće, dok HNB i vlast to mirno promatraju.

 

Visoki trgovački sud propustio je riješiti problem valutne klauzule CHF u kreditima hrvatskih banaka te je propustio riješiti problem ništetnih promjenjivih kamata u Sberbanci. Udruga Franak uvjerena je da će Vrhovni sud sagledati problem detaljno i da će presuditi u skladu sa zakonima Republike Hrvatske, ali i u skladu s odlukom Europskoga suda pravde C-26/13.

Pozivamo osuđene banke da poštuju pravomoćnu presudu Visokoga trgovačkog suda i da vrate preplaćene kamate dužnicima te da ugovore s njima poštenu promjenjivu kamatnu stopu.

Pozivamo ZABU da još jednom preispita svoje nezakonito ponašanje.

Pozivamo HNB i Ministarstvo financija da izvade glave iz pijeska, i da konačno učine konkretne mjere da bi banke počele raditi u skladu sa zakonima Republike Hrvatske.

Pozivamo i dužnike da ne klonu duhom i da se bore do konačne pobjede prava i zakona Republike Hrvatske.

Kako skinuti šprance za povrat kamata?

Kako pristupiti svom članskom profilu Udruge Franak i skinuti šprancu za povrat preplaćenih kamata?
Kliknite na ovaj link http://clanstvo.udrugafranak.hr/users/sign_in i unesite svoje korisničko ime i lozinku. Ako se ne sjećate korisničkog imena i/ili lozinke, kliknite na crveni link "Zaboravili ste lozinku?" i unesite email koji ste koristili prilikom registracije.
Ako još niste član Udruge Franak, kliknite na link "Registracija" i postanite član još danas.

Priopćenje - konferencija za medije 6.8.2014.

U nastavku ispod teksta možete preuzeti novo priopćenje Udruge Franak povodom konferencije za medije održane 6.8.2014.

 

* Predstavljeni su predlošci za traženje preplaćenih kamata od 7 tuženih banaka iz pravomoćne presude


* Odvjetnički tim priprema zahtjev za reviziju presude na Vrhovnome sudu – dokazat će se ništetnost promjenjive kamate u Sberbanci te ništetnost valutne klauzule CHF u svih 8 tuženih banaka

 

 

Najava emisije "Dobro jutro, Hrvatska" 6.8.2014.

Drage članice i članovi Udruge Franak,
u srijedu 6. kolovoza 2014. u 7.30 na prvome programu HTV-a u emisiji "Dobro jutro, Hrvatska" gostuje koordinatorica Udruge Franak za Zagreb, Snježana Jurković. U emisiji će biti najavljena konferencija za novinare koja će se održati istoga dana u 11.00 sati.

Priopćenje povodom daljnjih postupaka nakon pravomoćne presude i osvrt na zakonodavnu i izvršnu vlast u RH

U nastavku ispod teksta možete preuzeti novo priopćenje Udruge Franak sa sljedećim temama:

1. Novi zakon u Mađarskoj kojim će se najkasnije u prosincu riješiti problem nezakonite valutne klauzule CHF u Mađarskoj.

2. Najava objave predložaka s ponudama bankama za povrat preplaćenih kamata u svim kreditima fizičkih osoba podignutim između rujna 2003. i prosinca 2008. u 7 banaka s ništetnim promjenjivim kamatama na temelju pravomoćne kolektivne presude.

3. Podsjećanje na nečinjenje hrvatske izvršne i zakonodavne vlasti, koje su mogle spriječiti nezakonitosti u radu banaka.

4. Nekoliko podataka o elementima revizije presude na Vrhovnome sudu.

Obavijest o telefonskim upitima članova

Poštovani članovi ,

zbog povećanog broja telefonskih upita prema volonterima Udruge Franak, a vezano uz sadašnje i buduće postupanje dužnika prema bankama, pozivamo vas na razumijevanje i strpljenje jer će sve smjernice za buduće postupanje biti na vrijeme objavljene na našoj web i Facebook stranici. Svim članovima šaljemo obavijesti e-mailom, kako bi bili pravovremeno informirani o svemu što smatramo da je bitno. U pripremi je i konferencija za novinare tijekom koje će biti objavljene sve informacije o daljnjem postupanju.

Stoga apeliramo da pratite našu web i Facebook stranicu, kao i svoje e-mailove, kako bi olakšali našim volonterima dnevni pritisak raznih upita na koje vam oni pokušavaju odgovoriti u što većem broju i što kvalitetnije.

Hvala na razumijevanju!

Volonteri Udruge Franak

Pretplati se na ovaj RSS feed

Sign In