Udruga Franak je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva za stabilizaciju i razvoj.

Obavijest o telefonskim upitima članova

Poštovani članovi ,

zbog povećanog broja telefonskih upita prema volonterima Udruge Franak, a vezano uz sadašnje i buduće postupanje dužnika prema bankama, pozivamo vas na razumijevanje i strpljenje jer će sve smjernice za buduće postupanje biti na vrijeme objavljene na našoj web i Facebook stranici. Svim članovima šaljemo obavijesti e-mailom, kako bi bili pravovremeno informirani o svemu što smatramo da je bitno. U pripremi je i konferencija za novinare tijekom koje će biti objavljene sve informacije o daljnjem postupanju.

Stoga apeliramo da pratite našu web i Facebook stranicu, kao i svoje e-mailove, kako bi olakšali našim volonterima dnevni pritisak raznih upita na koje vam oni pokušavaju odgovoriti u što većem broju i što kvalitetnije.

Hvala na razumijevanju!

Volonteri Udruge Franak

Mađarske banke moraju vratiti 2 do 3 milijarde eura dužnicima s valutnom klauzulom CHF

Kao što je Udruga Franak najavila prije nekoliko dana, s portala portfolio.hu doznajemo da je mađarska vlast donijela u petak 4. srpnja 2014. prvi zakon kojim se nalaže bankama da vrate dužnicima preplaćene iznose otplatnih rata za kredite s valutnom klauzulom i promjenjivom kamatnom stopom. Taj zakon temelji se na odluci mađarskoga Vrhovnoga suda, koja se pak temelji na odluci Europskoga suda pravde. Banke će morati vratiti dužnicima razliku koja proizlazi iz primjene prodajnog tečaja banke i srednjeg tečaja centralne banke te će morati vratiti sve preplaćene iznose zbog jednostranih povećanja kamata. Osim toga, banke u Mađarskoj nisu informirale potrošače o rizicima koje za njih donosi ugovaranje valutne klauzule CHF. Konverzija CHF kredita u skladu s početnim tečajem CHF-a bit će riješena drugim zakonom koji se planira za donošenje u rujnu. Viceguverner Mađarske središnje banke procjenjuje da će banke morati vratiti ukupno između 2 i 3 milijarde eura dužnicima.

Radi se o potpuno jednakim okolnostima uslijed kojih je Udruga Franak inicirala i organizirala podizanje kolektivne tužbe protiv 8 banaka u Republici Hrvatskoj. To su okolnosti koje je prihvatio i sudac Trgovačkog suda u Zagrebu Radovan Dobronić, koji je presudio da su tužene banke krive te da moraju promijeniti ugovorne odredbe u CHF kreditima na način da glavnica bude izražena u kunama u iznosu koji je isplaćen u fazi korištenja kredita i uz fiksnu kamatnu stopu, a u postotku koji je bio izrijekom naveden u sklopljenom potrošačkom ugovoru kao važeća stopa redovne kamate na dan sklapanja ugovora. Na potezu je Visoki trgovački sud, koji prema najavama iz tiska odluku o pravomoćnosti Dobronićeve presude donosi u okviru sljedećih 25 dana.

Izgleda da mađarski premijer Orban nema slučajno ime Viktor (Pobjednik).

 Članovi Udruge Franak vjeruju da će uskoro svi dužnici s valutnom klauzulom CHF dobiti nadimak Viktor.

Priopćenje povodom godišnjice nepravomoćne presude suca Dobronića

Prije točno godinu dana, 4. srpnja 2013. donesena je nepravomoćna presuda u "Slučaju Franak“, kojom je sudac Trgovačkog suda Radovan Dobronić proglasio 8 tuženih banaka krivim za nezakonito poslovanje kod ugovaranja kredita s valutnom klauzulom CHF i promjenjivom kamatnom stopom.  

Između 2004. i 2009. godine preko 100,000 ljudi podiglo je kredite s valutnom klauzulom CHF. Nakon 2009. godine počeo je nagli rast tečaja CHF-a, koji je 2011. godine dostigao svoj maksimum, ali su u svemu tome banke još i dodatno jednostrano povećavale kamate nekoliko puta, pa su se većini dužnika otplatne rate za CHF kredite povećale i za 70%. Uslijed takve alarmantne situacije, najprije kroz internetski forum, a kasnije i na sastancima uživo, mala skupina ljudi ugrožena enormnim poskupljenjem cijene kredita s valutnom klauzulom CHF, odlučila je pronaći izlaz iz dužničke krize pravnim putem. I tako je utemeljena Udruga Franak, koja danas ima preko 15,000 članova, i koja i dalje raste.

Osnivači i najraniji članovi Udruge Franak odlučili su da će podići kolektivnu tužbu protiv banaka koje su plasirale kredite s valutnom klauzulom CHF te da će na taj način pokušati zaštititi ne samo članove udruge, nego sve dužnike s valutnom klauzulom CHF. Prvi pokušaj podizanja kolektivne tužbe protiv 8 banaka završio je neuspješno, jer Udruga Franak nije legitimirana za podizanje takve tužbe. Nakon toga uspostavljena je suradnja s udrugom Potrošač, te je ta prema zakonu legitimirana udruga u ime Udruge Franak podigla novu kolektivnu tužbu protiv 8 banaka zbog njihova nezakonita poslovanja. Odvjetnica Nicole Kwiatkowski i aktivni članovi Udruge Franak zajednički su sudjelovali u pripremi kolektivne tužbe, koja je podignuta u travnju 2012. Četvrtoga srpnja te godine održano je prvo ročište.

Sudac Radovan Dobronić vodio je proces u kojem je dokazano da su banke na nezakonit način ugovorile valutnu klauzulu CHF i promjenjivu kamatnu stopu u više od 100.000 kredita.

Točno godinu dana nakon prvoga ročišta, 4. srpnja 2013. sudac Dobronić donio je nepravomoćnu presudu kojom se nalaže da tuženih 8 banaka moraju dužnicima u kreditima s valutnom klauzulom CHF ponuditi izmijenjene ugovorne odredbe na način da glavnica bude izražena u kunama u iznosu koji je isplaćen dužniku uz fiksnu kamatnu stopu koja je vrijedila na dan sklapanja ugovora. Razlog za takvu presudu ima dva glavna temelja:

1. Banke nisu upozorile potrošače na rizik koji za njih predstavlja valutna klauzula CHF, a rizik postoji zbog toga što HNB ni na koji način ne štiti tečaj kune u odnosu na CHF za razliku od tečaja kune u odnosu na euro, zbog toga što je CHF valuta koja se slobodno kreće na međunarodnom tržištu novca, zbog toga što je CHF valuta u koju bježi kapital u kriznim vremenima uslijed čega u takvim vremenima potpuno nekontrolirano jača njezin tečaj u odnosu na druge valute te zbog toga jer je valutna klauzula CHF nuđena u vrijeme dok je tečaj CHF-a u odnosu na euro bio vrlo nizak, pa su banke mogle znati da tečaj CHF-a u budućnosti može samo rasti, a nikako padati. Ništa od toga nije bilo objašnjeno korisnicima kredita, i to su u sažetom obliku glavni razlozi za presudu o ništetnosti valutne klauzule CHF u svim ugovorima o kreditu s tom klauzulom.

2. Banke su u pravilu ugovorile s korisnicima kredita promjenjivu kamatnu stopu koja se mijenja jednostranom odlukom banke, bez ugovorenih egzaktnih podataka o načinu promjene i bez ugovorenih razdoblja kada se razmatra promjena kamate. To je bio glavni razlog za presudu o ništetnosti promjenjive kamate.

Banke su na presudu uložile žalbu. Prošlo je godinu dana od prvostupanjske presude. Dužnici ugroženi divljanjem tečaja CHF-a i dodatnim divljanjem kamata čekaju sa zebnjom konačnu odluku Visokog trgovačkog suda, a dio dužnika u međuvremenu je postao potpuno kreditno nesposoban, zbog čega su se dogodile ovrhe nekretnina i deložacije obitelji. Ima i slučajeva sa smrtnim posljedicama, ima slučajeva raspada obitelji i slučajeva gubitka zdravlja, sve uslijed stresa zbog gubitka doma i gubitka vjere u život.

U međuvremenu se dogodio niz nepravomoćnih presuda u Srbiji zbog nezakonitih kamata, donijeta je pravomoćna presuda zbog ništetnosti valutne klauzule CHF u jednom pojedinačnom sporu u Austriji, a saznajemo da mađarska vlast priprema zakon na temelju kojeg će banke morati vratiti dužnicima razliku preplaćenog novca zbog rasta tečaja CHF-a.

To je dokaz da se u okruženju Republike Hrvatske događaju pozitivne promjene kojima se steže pravni obruč oko bankarskih nezakonitosti zbog kojih su korisnici kredita s valutnom klauzulom CHF dovedeni do „dužničkog ropstva“.

Većina CHF dužnika i nakon 10 godina otplate rata još uvijek ima preostale kunske glavnice veće od kunskih iznosa koje su primili od banaka, a rate u kunskim iznosima su im veće za 30% do 40% od rata na početku otplate kredita.

 Udruga Franak vjeruje u nastavak pozitivne pravne prakse u Republici Hrvatskoj te u skoro potvrđivanje prvostupanjske presude.

 

Obavijest o radnom vremenu ureda Udruge Franak tijekom ljetnih mjeseci

Tijekom mjeseca SRPNJA svi uredi Udruge Franak nastavljaju redovne aktivnosti i to po rasporedu:

Zagreb, Siječanjska 17, svakog utorka od 17-19h

Rijeka, Matije Gupca 16/I, svakog utorka od 18-20h

Zadar, Medulićeva2, svakog četvrtka od 18:30-20:30h

Osijek, Strossmayerova 15, 2. i 16.7.2014. od 18-20h

Bjelovar, Masarykova 8, svakog četvrtka od 18-20h

 

Tijekom mjeseca KOLOVOZA svi uredi će biti zatvoreni. 

 

Priopćenje Udruge Franak u vezi s aktualnim događanjima u Mađarskoj vezanima za kredite s valutnom klauzulom

S mađarskog Internet portala Portfolio.hu doznajemo da je mađarski Vrhovni sud donio 16. lipnja 2014. dugo očekivanu odluku po pitanju pravednosti deviznih bankarskih kredita. Mađarski Vrhovni sud donio je odluku da je jednostrana promjena kamatne stope u deviznim hipotekarnim kreditima od strane banaka nepravedna ako banke nisu jasno navele u ugovorima kako do tih promjena dolazi te ako nisu navele njihov utjecaj na obveze plaćanja dužnika. Jednostrane promjene kamata u ugovorima o kreditu bit će dopuštene jedino pod vrlo strogim uvjetima određenim odlukom Vrhovnog suda, a ti uvjeti su toliko ograničeni da će veoma mali broj jednostranih izmjena kamata biti dopušten.

U odluci Vrhovnoga suda - link: http://www.lb.hu/hu/print/joghat/22014-szamu-pje-hatarozatnavedeno je i to da prijenos rizika promjene tečaja na dužnika ovisi o svakome konkretnom ugovoru te da banke ne mogu prisiliti dužnike na plaćanje troškova rasta tečaja strane valute, ako ugovor jasno ne određuje taj rizik na jeziku koji je razumljiv prosječnom potrošaču.

Sud je potvrdio da banke moraju koristiti službeni srednji tečaj Mađarske narodne banke prilikom izračuna iznosa deviznih kredita. Portfolio.hu procjenjuje da će postupanje po odluci suda banke koštati oko 96 milijarda forinta (2,4 milijarda kuna).

Ostatak troškova za banke teško je utvrditi, jer konačni učinak ovisi o sadržaju nekoliko tisuća različitih ugovora za hipotekarne kredite.

Valja napomenuti da se odluka mađarskoga Vrhovnog suda temelji na presudi Europskoga suda pravde od 30. travnja 2014. kojom je sve to što je mađarski Vrhovni sud odlučio na području Mađarske, prethodno već određeno da se na sličan način mora primjenjivati u cijeloj Europskoj uniji – link: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:62013CJ0026&qid=1399612146422

 

Mađarska vladajuća stranka Fidesz priopćila je da će zaštititi dužnike donošenjem novog zakona kojim će banke biti prisiljene snositi troškove rasta tečaja.

Prve procjene rejting agencija ukazuju na mogućnost da će banke morati kompenzirati dužnicima hipotekarnih kredita oko 11% ukupnog bankarskog kapitala odnosno milijardu eura.

Gdje je u svemu tome hrvatska vlast odnosno što je po pitanju kredita s valutnom klauzulom i promjenjivom kamatnom stopom učinila hrvatska vlast? Možemo reći – gotovo ništa. Izmjenama Zakona o potrošačkom kreditiranju administrativno je smanjena kamata u stambenim kreditima s valutnom klauzulom CHF na 3,23%. Pritom su zanemareni hipotekarni krediti, kojih ima oko 3% u ukupnoj količini CHF kredita. Zbog toga zanemarivanja hipotekarni CHF dužnici i dalje imaju uz enormni porast tečaja i vrlo visoke nominalne kamate koje iznose čak i više od 8%. Osim toga, Ministarstvo financija svojim internetskim uputama (tzv. Tumačenje od 14. siječnja 2014. – link: http://www.mfin.hr/hr/novosti/priopcenje-za-javnost-2014-01-14-16-57-13 bankama daje za pravo da jednostrano određuju fiksne marže u postojećim ugovorima o kreditu, dok je u Mađarskoj tako nešto proglašeno nedopuštenim, jer je suprotno temeljnim načelima obveznoga prava. Iz presude Europskoga suda pravde može se vidjeti da je sve opisano nedopušteno na području cijele Europske unije. Tim tzv. Tumačenjem Ministarstva financija nisu oštećeni samo dužnici u CHF kreditima, nego su oštećeni i dužnici u euro i kunskim kreditima koji nemaju na zakonit način ugovorenu promjenjivu kamatnu stopu.

Dužnici sa CHF kreditima te svi ostali dužnici s nezakonito ugovorenim kamatama u Republici Hrvatskoj zasad se mogu nadati jedino pravednosti sudova, budući da je vlast i slijepa i gluha na nezakonitosti koje se događaju naočigled javnosti. Udruga Franak razotkrila je probleme i konstantno na njih ukazuje, ali hrvatska vlast gurnula je glavu u pijesak i dosad nije pokazala da želi značajno sudjelovati u sprječavanju nezakonitosti u bankarskom poslovanju.

 

 

Najava za televizijsku i radijsku emisiju

Povodom prve nepravomoćne presude privatne tužbe protiv banke u RH, sutra 10.6.2014. u 16:10h na Vinkovačkoj televiziji pogledajte kontakt emisiju Teške teme. Ispred Udruge Franak govorit će Vlado Iljkić, a telefonski će se uključiti i koordinator pravnog tima Goran Aleksić.

 A u srijedu, 11.6.2014. u 9:05h poslušajte emisiju na I.programu Hrvatskog radija Glas potrošača gdje će govoriti Goran Aleksić o tekućim aktivnostima Udruge Franak i planovima za buduće razdoblje.

Priopćenje Udruge Franak povodom nepravomoćne presude u privatnome sudskom procesu u RH

Konačno je u Republici Hrvatskoj dočekana jedna nepravomoćna presuda u privatnome procesu zbog valutne klauzule CHF

Banka je protupravno primjenjivala valutnu klauzulu CHF i protupravno je povećavala kamate

 Zagreb, 4. lipnja 2014.   

Nepravomoćna presuda u privatnome procesu u korist Tomislava Borkovića koji je tužio banku zbog valutne klauzule CHF, o čemu je 4. lipnja 2014. članak objavio dnevni list „24 sata“, ulijeva optimizam i nadu da će i ostali privatni procesi imati sličan scenarij. Ne možemo komentirati samu presudu, jer ne znamo kako ona stvarno glasi. Prema informacijama koje smo dobili od gospodina Borkovića u konkretnome slučaju utvrđeno je protupravno ponašanje banke tijekom trajanja otplate kredita u primjeni valutne klauzule CHF i primjeni višekratnog povećanja kamatne stope, naložen je prekid takvog postupanja te otklanjanje štetnih posljedica odnosno naknada štete tužitelju. Ta presuda upravo potvrđuje tvrdnje Udruge Franak da je tumačenje Ministarstva financija od 14. siječnja kojim se bankama omogućuje da samostalno određuju fiksnu maržu odnosno veličinu kamate u postojećim kreditima, protuzakonito i nema nikakvu pravnu vrijednost.

Obavijest o promjeni termina za članove Udruge Franak u uredima u Zadru i Bjelovaru

ZADAR

Od 1.06.2014. novi termin za prijem članova u uredu u Zadru na adresi Medulićeva 2 (iznad „Obala i Lučice d.o.o.“) bit će svaki četvrtak u vremenu od 18:30 do 20:30h.

Koordinator za Srednji Jadran: Marina Vrlika, tel. 091 360 3736

  

BJELOVAR

Od 1.6.2014. nova adresa ureda u Bjelovaru je Masarykova 8, Centar udruga grada Bjelovara, a uredovno vrijeme svaki četvrtak od 18:00 do 20:00h.

Kordinator za Sjevernu Hrvatsku: Krunoslav Palata, tel. 098 98 28 669

 

 

 

Pretplati se na ovaj RSS feed

Sign In