Udruga Franak je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva za stabilizaciju i razvoj.

Priopćenje Udruge Franak vezano za postupanje Zagrebačke banke u vezi s pravomoćnom presudom VTS-a

  • ZAGREBAČKA BANKA D.D., U VLASNIŠTVU TALIJANSKE BANKE UNICREDIT, NEGIRA PRAVOMOĆNU PRESUDU, NEGIRA PRAVOSUĐE REPUBLIKE HRVATSKE I PRODULJUJE AGONIJU DUŽNIKA NADAJUĆI SE ZASTARI POTRAŽIVANJA

     

    POSTOJI LI SPREGA HNB-A, VLASTI I BANAKA?

 

Zagreb, 12. kolovoza 2014. Nakon što je Udruga Franak objavila predloške za zahtijevanje vansudskih nagodaba s bankama na temelju pravomoćne presude Visokoga trgovačkog suda u kolektivnom sudskom procesu protiv 8 banaka, stižu i prve informacije na koji način Zagrebačka banka d.d. (ZABA) reagira na ponuđene nagodbe. Doznajemo da ZABA dužnicima odgovara prema unaprijed pripremljenoj špranci kojom odbija ponudu dužnika za mirno rješenje sudskoga spora, obrazlažući to svojim viđenjem pravomoćne presude koje se može svesti na sljedeće:

1. Sud nije utvrđivao nevaljanost bilo koje kamatne stope primjenjivane tijekom otplate

2. Sud nije zauzeo stajalište je li banka postupala savjesno ili nesavjesno.

ZABINA obrazloženja su u stvari najobičniji spin, kojim ZABA pokušava obeshrabriti dužnike i pokušava produljiti njihovu agoniju sve do donošenja odluke Vrhovnoga suda o reviziji presude.

Na ZABINA obrazloženja možemo reći sljedeće:

1. Nije istina da sud nije utvrđivao valjanost primijenjenih kamatnih stopa. Naprotiv, sud je dosudio da je promjenjiva kamatna stopa ništetna i da takvo stanje traje i dalje. To znači da je svaka promjena kamate bila nedopuštena, jer nisu bili određeni parametri i način za određivanje veličine kamate.

2. Proglašavajući promjenjivu kamatnu stopu ništetnom, sud je zauzeo stajalište da je banka postupila nezakonito. Ako je banka postupila nezakonito, to znači da je postupila i nesavjesno i nepošteno, jer pravni subjekti u Republici Hrvatskoj moraju poštivati zakone Republike Hrvatske, dok je ZABA svjesno i namjerno izbjegla obvezu ugovoriti promjenjivu kamatnu stopu na način da ona bude odrediva.

 

Citiramo dijelove pravomoćne presude, čime dokazujemo da ZABA svjesno zanemaruje dijelove pravomoćne presude kada kaže da sud nije zauzeo stajalište o savjesnosti i poštenju postupanja banaka te o pojedinačnim promjenama kamatnih stopa:

1. "Na temelju tako utvrđenih činjenica ovaj sud smatra da su odredbe potrošačkih ugovora o kreditu kojima se promjena kamatne stope čini ovisnom o odluci banke nepoštene, pa prema tome ništetne,..." (str 63. presude).

2. "Umjesto toga, tuženici (banke) su u nedostatku odgovarajućih propisa o tome, u ugovorima koristili odredbu kojom su na općenit i normativan način promjenu kamatne stope vezali isključivo za svoju odluku, što je po ocjeni ovog suda protivno načelu savjesnosti i poštenja." (str 62. i 63. presude)

3. "Umjesto toga, vodeći računa samo o svom interesu, ne uvažavajući interese potrošača, iskoristivši činjenicu da nema propisa koji im to nalaže, banke su potrošačima nametnule ugovorne odredbe koje potrošače stavljaju u neravnopravan položaj, koje uzrokuju znatnu neravnotežu u pravima i obvezama ugovornih strana i sve to na štetu potrošača, što je sve suprotno načelu savjesnosti i poštenja." (str 63. presude).

Budući da je Visoki trgovački sud presudio da je promjenjiva kamatna stopa u ZABI ništetna, to znači da niti jedna promjena kamate nije bila dopuštena i da niti jedna promjena kamate ne može biti dopuštena (osim zakonom određene administrativne mjere za stambene kredite) sve dok se ništetna ugovorna odredba ne zamjeni zakonitom ugovornom odredbom. Upravo se predlošcima, koje je pripremila Udruga Franak, bankama nudi sljedeće:

a) Da se dužnicima vrate ukupni preplaćeni iznosi kamata uz zaračunavanje zakonskih zateznih kamata.

b) Da se s dužnicima ugovori promjenjiva kamata na način da se ona sastoji o fiksnoga i promjenjivog dijela kamate. Naglašavamo da pravomoćnim utvrđenjem ništetnosti odredbe o kamatnoj stopi u svim pojedinačnim ugovorima nastaje pravna praznina (ugovorna odredba koja je ništetna ne proizvodi pravne učinke) koja mora biti nadomještena zakonitom odredbom, bilo ugovaranjem s klijentom bilo putem pojedinačnih sudskih postupaka.  

 

U međuvremenu postavljamo pitanja:

- jesu li možda u Republici Hrvatskoj u sprezi HNB, Ministarstvo financija i banke

- rade li oni zajednički protiv zakona Republike Hrvatske, a time i protiv interesa građana Republike Hrvatske?

 

Što vrijeme više odmiče, ta pitanja sve se više nameću. Preostaje nam samo da vjerujemo u hrvatsko pravosuđe, jer ostale institucije pokazale su potpunu neučinkovitost, nepoštivanje vladavine prava i nepoštivanje građana Republike Hrvatske. Takav način rada kad-tad morat će doći na naplatu građanima Republike Hrvatske.

Možemo posumnjati čak i to da se ZABA tako ponaša zbog toga što je njezin vlasnik jedna talijanska banka, pa njezin vlasnik smatra da za ZABU ne vrijede hrvatski zakoni i hrvatsko pravosuđe. Možda je to glavni razlog zbog kojeg ZABA hrvatske klijente vuče za nos već čitavo desetljeće, dok HNB i vlast to mirno promatraju.

 

Visoki trgovački sud propustio je riješiti problem valutne klauzule CHF u kreditima hrvatskih banaka te je propustio riješiti problem ništetnih promjenjivih kamata u Sberbanci. Udruga Franak uvjerena je da će Vrhovni sud sagledati problem detaljno i da će presuditi u skladu sa zakonima Republike Hrvatske, ali i u skladu s odlukom Europskoga suda pravde C-26/13.

Pozivamo osuđene banke da poštuju pravomoćnu presudu Visokoga trgovačkog suda i da vrate preplaćene kamate dužnicima te da ugovore s njima poštenu promjenjivu kamatnu stopu.

Pozivamo ZABU da još jednom preispita svoje nezakonito ponašanje.

Pozivamo HNB i Ministarstvo financija da izvade glave iz pijeska, i da konačno učine konkretne mjere da bi banke počele raditi u skladu sa zakonima Republike Hrvatske.

Pozivamo i dužnike da ne klonu duhom i da se bore do konačne pobjede prava i zakona Republike Hrvatske.

Kako skinuti šprance za povrat kamata?

Kako pristupiti svom članskom profilu Udruge Franak i skinuti šprancu za povrat preplaćenih kamata?
Kliknite na ovaj link http://clanstvo.udrugafranak.hr/users/sign_in i unesite svoje korisničko ime i lozinku. Ako se ne sjećate korisničkog imena i/ili lozinke, kliknite na crveni link "Zaboravili ste lozinku?" i unesite email koji ste koristili prilikom registracije.
Ako još niste član Udruge Franak, kliknite na link "Registracija" i postanite član još danas.

Priopćenje - konferencija za medije 6.8.2014.

U nastavku ispod teksta možete preuzeti novo priopćenje Udruge Franak povodom konferencije za medije održane 6.8.2014.

 

* Predstavljeni su predlošci za traženje preplaćenih kamata od 7 tuženih banaka iz pravomoćne presude


* Odvjetnički tim priprema zahtjev za reviziju presude na Vrhovnome sudu – dokazat će se ništetnost promjenjive kamate u Sberbanci te ništetnost valutne klauzule CHF u svih 8 tuženih banaka

 

 

Najava emisije "Dobro jutro, Hrvatska" 6.8.2014.

Drage članice i članovi Udruge Franak,
u srijedu 6. kolovoza 2014. u 7.30 na prvome programu HTV-a u emisiji "Dobro jutro, Hrvatska" gostuje koordinatorica Udruge Franak za Zagreb, Snježana Jurković. U emisiji će biti najavljena konferencija za novinare koja će se održati istoga dana u 11.00 sati.

Priopćenje povodom daljnjih postupaka nakon pravomoćne presude i osvrt na zakonodavnu i izvršnu vlast u RH

U nastavku ispod teksta možete preuzeti novo priopćenje Udruge Franak sa sljedećim temama:

1. Novi zakon u Mađarskoj kojim će se najkasnije u prosincu riješiti problem nezakonite valutne klauzule CHF u Mađarskoj.

2. Najava objave predložaka s ponudama bankama za povrat preplaćenih kamata u svim kreditima fizičkih osoba podignutim između rujna 2003. i prosinca 2008. u 7 banaka s ništetnim promjenjivim kamatama na temelju pravomoćne kolektivne presude.

3. Podsjećanje na nečinjenje hrvatske izvršne i zakonodavne vlasti, koje su mogle spriječiti nezakonitosti u radu banaka.

4. Nekoliko podataka o elementima revizije presude na Vrhovnome sudu.

Obavijest o telefonskim upitima članova

Poštovani članovi ,

zbog povećanog broja telefonskih upita prema volonterima Udruge Franak, a vezano uz sadašnje i buduće postupanje dužnika prema bankama, pozivamo vas na razumijevanje i strpljenje jer će sve smjernice za buduće postupanje biti na vrijeme objavljene na našoj web i Facebook stranici. Svim članovima šaljemo obavijesti e-mailom, kako bi bili pravovremeno informirani o svemu što smatramo da je bitno. U pripremi je i konferencija za novinare tijekom koje će biti objavljene sve informacije o daljnjem postupanju.

Stoga apeliramo da pratite našu web i Facebook stranicu, kao i svoje e-mailove, kako bi olakšali našim volonterima dnevni pritisak raznih upita na koje vam oni pokušavaju odgovoriti u što većem broju i što kvalitetnije.

Hvala na razumijevanju!

Volonteri Udruge Franak

Mađarske banke moraju vratiti 2 do 3 milijarde eura dužnicima s valutnom klauzulom CHF

Kao što je Udruga Franak najavila prije nekoliko dana, s portala portfolio.hu doznajemo da je mađarska vlast donijela u petak 4. srpnja 2014. prvi zakon kojim se nalaže bankama da vrate dužnicima preplaćene iznose otplatnih rata za kredite s valutnom klauzulom i promjenjivom kamatnom stopom. Taj zakon temelji se na odluci mađarskoga Vrhovnoga suda, koja se pak temelji na odluci Europskoga suda pravde. Banke će morati vratiti dužnicima razliku koja proizlazi iz primjene prodajnog tečaja banke i srednjeg tečaja centralne banke te će morati vratiti sve preplaćene iznose zbog jednostranih povećanja kamata. Osim toga, banke u Mađarskoj nisu informirale potrošače o rizicima koje za njih donosi ugovaranje valutne klauzule CHF. Konverzija CHF kredita u skladu s početnim tečajem CHF-a bit će riješena drugim zakonom koji se planira za donošenje u rujnu. Viceguverner Mađarske središnje banke procjenjuje da će banke morati vratiti ukupno između 2 i 3 milijarde eura dužnicima.

Radi se o potpuno jednakim okolnostima uslijed kojih je Udruga Franak inicirala i organizirala podizanje kolektivne tužbe protiv 8 banaka u Republici Hrvatskoj. To su okolnosti koje je prihvatio i sudac Trgovačkog suda u Zagrebu Radovan Dobronić, koji je presudio da su tužene banke krive te da moraju promijeniti ugovorne odredbe u CHF kreditima na način da glavnica bude izražena u kunama u iznosu koji je isplaćen u fazi korištenja kredita i uz fiksnu kamatnu stopu, a u postotku koji je bio izrijekom naveden u sklopljenom potrošačkom ugovoru kao važeća stopa redovne kamate na dan sklapanja ugovora. Na potezu je Visoki trgovački sud, koji prema najavama iz tiska odluku o pravomoćnosti Dobronićeve presude donosi u okviru sljedećih 25 dana.

Izgleda da mađarski premijer Orban nema slučajno ime Viktor (Pobjednik).

 Članovi Udruge Franak vjeruju da će uskoro svi dužnici s valutnom klauzulom CHF dobiti nadimak Viktor.

Priopćenje povodom godišnjice nepravomoćne presude suca Dobronića

Prije točno godinu dana, 4. srpnja 2013. donesena je nepravomoćna presuda u "Slučaju Franak“, kojom je sudac Trgovačkog suda Radovan Dobronić proglasio 8 tuženih banaka krivim za nezakonito poslovanje kod ugovaranja kredita s valutnom klauzulom CHF i promjenjivom kamatnom stopom.  

Između 2004. i 2009. godine preko 100,000 ljudi podiglo je kredite s valutnom klauzulom CHF. Nakon 2009. godine počeo je nagli rast tečaja CHF-a, koji je 2011. godine dostigao svoj maksimum, ali su u svemu tome banke još i dodatno jednostrano povećavale kamate nekoliko puta, pa su se većini dužnika otplatne rate za CHF kredite povećale i za 70%. Uslijed takve alarmantne situacije, najprije kroz internetski forum, a kasnije i na sastancima uživo, mala skupina ljudi ugrožena enormnim poskupljenjem cijene kredita s valutnom klauzulom CHF, odlučila je pronaći izlaz iz dužničke krize pravnim putem. I tako je utemeljena Udruga Franak, koja danas ima preko 15,000 članova, i koja i dalje raste.

Osnivači i najraniji članovi Udruge Franak odlučili su da će podići kolektivnu tužbu protiv banaka koje su plasirale kredite s valutnom klauzulom CHF te da će na taj način pokušati zaštititi ne samo članove udruge, nego sve dužnike s valutnom klauzulom CHF. Prvi pokušaj podizanja kolektivne tužbe protiv 8 banaka završio je neuspješno, jer Udruga Franak nije legitimirana za podizanje takve tužbe. Nakon toga uspostavljena je suradnja s udrugom Potrošač, te je ta prema zakonu legitimirana udruga u ime Udruge Franak podigla novu kolektivnu tužbu protiv 8 banaka zbog njihova nezakonita poslovanja. Odvjetnica Nicole Kwiatkowski i aktivni članovi Udruge Franak zajednički su sudjelovali u pripremi kolektivne tužbe, koja je podignuta u travnju 2012. Četvrtoga srpnja te godine održano je prvo ročište.

Sudac Radovan Dobronić vodio je proces u kojem je dokazano da su banke na nezakonit način ugovorile valutnu klauzulu CHF i promjenjivu kamatnu stopu u više od 100.000 kredita.

Točno godinu dana nakon prvoga ročišta, 4. srpnja 2013. sudac Dobronić donio je nepravomoćnu presudu kojom se nalaže da tuženih 8 banaka moraju dužnicima u kreditima s valutnom klauzulom CHF ponuditi izmijenjene ugovorne odredbe na način da glavnica bude izražena u kunama u iznosu koji je isplaćen dužniku uz fiksnu kamatnu stopu koja je vrijedila na dan sklapanja ugovora. Razlog za takvu presudu ima dva glavna temelja:

1. Banke nisu upozorile potrošače na rizik koji za njih predstavlja valutna klauzula CHF, a rizik postoji zbog toga što HNB ni na koji način ne štiti tečaj kune u odnosu na CHF za razliku od tečaja kune u odnosu na euro, zbog toga što je CHF valuta koja se slobodno kreće na međunarodnom tržištu novca, zbog toga što je CHF valuta u koju bježi kapital u kriznim vremenima uslijed čega u takvim vremenima potpuno nekontrolirano jača njezin tečaj u odnosu na druge valute te zbog toga jer je valutna klauzula CHF nuđena u vrijeme dok je tečaj CHF-a u odnosu na euro bio vrlo nizak, pa su banke mogle znati da tečaj CHF-a u budućnosti može samo rasti, a nikako padati. Ništa od toga nije bilo objašnjeno korisnicima kredita, i to su u sažetom obliku glavni razlozi za presudu o ništetnosti valutne klauzule CHF u svim ugovorima o kreditu s tom klauzulom.

2. Banke su u pravilu ugovorile s korisnicima kredita promjenjivu kamatnu stopu koja se mijenja jednostranom odlukom banke, bez ugovorenih egzaktnih podataka o načinu promjene i bez ugovorenih razdoblja kada se razmatra promjena kamate. To je bio glavni razlog za presudu o ništetnosti promjenjive kamate.

Banke su na presudu uložile žalbu. Prošlo je godinu dana od prvostupanjske presude. Dužnici ugroženi divljanjem tečaja CHF-a i dodatnim divljanjem kamata čekaju sa zebnjom konačnu odluku Visokog trgovačkog suda, a dio dužnika u međuvremenu je postao potpuno kreditno nesposoban, zbog čega su se dogodile ovrhe nekretnina i deložacije obitelji. Ima i slučajeva sa smrtnim posljedicama, ima slučajeva raspada obitelji i slučajeva gubitka zdravlja, sve uslijed stresa zbog gubitka doma i gubitka vjere u život.

U međuvremenu se dogodio niz nepravomoćnih presuda u Srbiji zbog nezakonitih kamata, donijeta je pravomoćna presuda zbog ništetnosti valutne klauzule CHF u jednom pojedinačnom sporu u Austriji, a saznajemo da mađarska vlast priprema zakon na temelju kojeg će banke morati vratiti dužnicima razliku preplaćenog novca zbog rasta tečaja CHF-a.

To je dokaz da se u okruženju Republike Hrvatske događaju pozitivne promjene kojima se steže pravni obruč oko bankarskih nezakonitosti zbog kojih su korisnici kredita s valutnom klauzulom CHF dovedeni do „dužničkog ropstva“.

Većina CHF dužnika i nakon 10 godina otplate rata još uvijek ima preostale kunske glavnice veće od kunskih iznosa koje su primili od banaka, a rate u kunskim iznosima su im veće za 30% do 40% od rata na početku otplate kredita.

 Udruga Franak vjeruje u nastavak pozitivne pravne prakse u Republici Hrvatskoj te u skoro potvrđivanje prvostupanjske presude.

 

Pretplati se na ovaj RSS feed

Sign In