Banke ponovno u nove ugovore o kreditu unose nezakonite ugovorne odredbe!

OTVORENO PISMO

– Banke ponovo u nove ugovore o kreditu unose nezakonite ugovorne odredbe

Zagreb, 4. travnja 2016.

Udruga Franak dobila je informacije od svojih članova da pojedine banke u nove ugovore o kreditu unose nezakonite ugovorne odredbe. Radi se, prema poznatim informacijama, o Zagrebačkoj banci, Privrednoj banci Zagreb i o Splitskoj banci, koje u nove ugovore o kreditu unose odredbu koja ima sljedeće značenje:

Korisnik kredita će platiti porez koji bude eventualno propisan kreditoru u budućnosti.

Pravomoćnom presudom u kolektivnom sudskom sporu, zbog ugovaranja nepoštenih i nezakonitih odredaba o promjenjivoj kamatnoj stopi koja se mijenja odlukom banke, već je utvrđeno kako su takve odredbe nezakonite. Usprkos tome, državne institucije nisu ništa učinile da spriječe nastavak nezakonita poslovanja banaka pa upravo zbog toga banke ponavljaju isti scenarij.

Ugovaranjem odredbe kojom banke plaćanje poreza koji će im eventualno tek biti propisan prebacuju na potrošače korisnike kredita, banke krše sljedeće zakonske odredbe:

1.      Odredbu iz članka 272. Zakona o obveznim odnosima, kojom je jasno propisano da ugovorna obveza mora biti odrediva. Ugovorna odredba koja je nepoznata u budućnosti nije odrediva ugovorna odredba te je ugovor koji sadrži takvu ugovornu odredbu, po odredbi iz članka 272. Zakona o obveznim odnosima – ništetan ugovor.
2.      Odredbu članka 2. Zakona o potrošačkom kreditiranju kojom je propisano da ukupne troškove kredita čine „kamate, naknade, porezi i sve druge naknade koje potrošač mora platiti u vezi s ugovorom o kreditu te koji su poznati vjerovniku, osim troškova javnog bilježnika“. U nezakonitim ugovornim odredbama o budućim porezima kreditor unaprijed u ugovor ubacuje te poreze koji će eventualno nastati, ali koji će biti propisani kreditoru. To nisu niti porezi koji su poznati u vrijeme sklapanja ugovora o kreditu, niti su to porezi koji bi u budućnosti eventualno bili propisani potrošačima/dužnicima u vezi s ugovorom o kreditu.
3.      Odredbu iz članka 4. Zakona o potrošačkom kreditiranju, gdje je jasno propisano da ugovor o kreditu mora sadržavati ukupan iznos koji potrošač mora platiti, pri čemu se eventualno mogu ugovoriti buduće usluge koje nisu odmah na početku prisutne, pri čemu porez propisan kreditoru ni na koji način ne predstavlja uslugu kreditora, nego obvezu državi, koja će ionako biti jasno propisana budućem obvezniku plaćanja poreza. Budući porez koji će eventualno platiti kreditor, ne smije se prebacivati na leđa dužnicima te je takav način zaštite od rizika nepoštena poslovna praksa zbog kakve su banke već osuđene u kolektivnom sudskom procesu, ali niti nakon pravomoćne presude takvu praksu nisu promijenile.

Udruga Franak javno i otvoreno poziva Vladu Republike Hrvatske, Ministarstvo financija i Hrvatsku narodnu banku da spriječe banke u novom pokušaju izigravanja potpuno jasnih zakonskih odredaba te da putem ovlaštenih osoba ili ovlaštenih službi nalože bankama da prekinu s opisanim nezakonitim poslovanjem i zabrane bankama da u ugovore unose odredbe o plaćanju budućih troškova poreza koje će eventualno snositi kreditori.

Udruga Franak javno i otvoreno upozorava sve potrošače da ne podižu kredite kod Zagrebačke banke d.d., Privredne banke Zagreb d.d. i Splitske banke d.d., sve dok sporne odredbe o naplati nepoznatih budućih poreza te banke ne izbace iz ugovora, pošto se time potrošači izlažu opasnoj i nedefiniranoj obvezi u budućnosti.

OTVORENO PISMO poslano je:

Vladi Republike Hrvatske
Ministarstvu financija
Hrvatskoj narodnoj banci

Udruga Franak neće nestati sve dok ne nestane bezakonje koje ju je stvorilo.

PODIJELI: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit Email